Projekt obywatelski przeciw przymusowi szczepień

Komunikat z dnia 7.09.2023 r.: Wznawiamy zbiórkę podpisów. Mamy zebrany niecały 1000.  Gdy zbierzemy kolejne kilkaset, projekt zostanie złożony i zarejestrowany w sejmie. Wtedy rozpocznie się właściwa zbiórka 100 tysięcy podpisów poparcia projektu Komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Bezpieczne szczepienia”, który trafi na salę posiedzeń polskiego parlamentu.

Zbiórka została rozpoczęta po konsultacjach założeń projektu wśród rodziców, w 2019 r. i została wstrzymana z powodu zaangażowania Stowarzyszenia w organizację protestów przeciwko obostrzeniom oraz segregacji sanitarnej.

1. Tabelę do zbiórki podpisów pobierz stąd: 

bezpieczne_szczepienia_formularz_20191_adres

2. Zbierz podpisy.

3. Tabele z podpisami prześlij na adres umieszczony na dole tabeli:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

ul. Św. Marcin 29/8

61-806 Poznań

 

Co zmieni obywatelska inicjatywa ustawodawcza BEZPIECZNE SZCZEPIENIA?

Usunięcie zapisu o przymusie bezpośrednim szczepień z ustawy oraz zaleceń WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), a ponadto:

  1. #wybór DOBROWOLNE SZCZEPIENIA

– z ustawy zostaje usunięte słowo „obowiązkowe” dotyczące szczepień.

JAK JEST OBECNIE?

– gdy nie szczepisz według narzuconego przez urzędników schematu np. po doświadczeniu NOP (niepożądanego odczynu poszczepiennego) przez dziecko, jesteś narażony na poniżające traktowanie przez personel medyczny, grzywny przymuszające do szczepień nawet od 1000 zł do 50 tysięcy złotych na rodzinę, ostracyzm, a nawet próby ograniczenia władzy rodzicielskiej.

2. #świadomazgoda WYWIAD LEKARSKI

– dokładny wywiad lekarski – odnośnie aktualnego stanu zdrowia, w tym alergii, astmy, chorób immunologicznych, neurologicznych oraz powikłań poszczepiennych – również u członków rodziny oraz pisemna informacja o ryzyku przed szczepieniem – pozwolą zminimalizować ryzyko NOP. Lekarz będzie miał obowiązek poinformować rodziców o tym, które ze szczepionek powstały z użyciem linii komórkowych z aborcji, które nie zostały przebadane z użyciem placebo oraz zawierają tiomersal i adiuwanty glinowe.

JAK JEST  OBECNIE?

– lekarz informuje tylko o łagodnych odczynach ignorując kwestię rzetelnej informacji i wykluczenie przeciwwskazań, które są wymienione w charakterystyce produktu leczniczego. Gdy dziecko traci zdrowie zostajesz z tym sam, często bez prawidłowej diagnozy i wsparcia oraz z widmem grzywny, gdy nie chcesz szczepić dalej.

3. #odpowiedzialność WYWIAD PO SZCZEPIENIU

– dokładny wywiad lekarski podczas pierwszej wizyty po szczepieniu, który pozwoli odnotowac wszystkie przypadki NOP (niepożądanych odczynów poszczepiennych) i ocenić czy dzieci są bezpieczne.

JAK JEST OBECNIE?

– teraz lekarz nie chce zgłaszać NOP, bo to oznacza donos na siebie i kłopoty. Obecnie nadzorem zajmuje się sanepid, który czuwa nad maksymalną liczbą szczepień podanych dzieciom (sprzeczność kompetencji) – NOPy są przeszkodą w osiągnięciu tego celu – w efekcie do statystyk nie trafiają nawet zgony.

4. #bezpieczeństwo KONTROLA SĄDOWA NAD NOP

– rodzic zyska prawo zgłoszenia każdego pogorszenia stanu zdrowia po szczepieniu (NOP) oraz będzie nadzór sądowy nad ich rejestrem (co jest realizacją praw konstytucyjnych).

JAK JEST OBECNIE?

– zgłoszenie NOP jest traktowane jako dokuczliwy obowiązek lekarza – nierespektowana obecnie dyrektywa UE przewiduje prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych. Brak zgłoszeń to niebezpieczeństwo dla dzieci – podawane są szczepionki, które powinny być poddane kontroli i wycofane.

5. #prawakonsumenta BADANIE SZCZEPIONEK

– prawo wnioskowania o przebadanie serii szczepionki niezależnie od producenta oraz otrzymanie wyników przez rodziców dziecka z NOP.

JAK JEST OBECNIE?

Urzędy nie wstrzymują podawania serii szczepionki, po której wystąpiły przypadki ciężkich NOP, łącznie że zgonami. Zwracają się do producenta o opinię jej temat i przebadanie, chociaż ma konflikt interesów.