Referendum „Po pierwsze nie szkodzić”

Nadszedł czas na zmiany! Zbieraj podpisy!

Czas żeby przemówił Naród! Rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum. Mamy już pierwsze 5 tysięcy podpisów!

Po szerokich konsultacjach publicznych ustaliliśmy następującą treść wniosku:

Udzielam poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli

?PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ?

zawierającemu następujące propozycje pytań w tej sprawie:

  1. Czy jesteś za poszanowaniem prawa do wolnej i świadomej zgody bez jakiejkolwiek formy przymusu szczepień?
  2. Czy jesteś przeciw wprowadzaniu tzw. lockdownu?
  3. Czy jesteś za delegalizacja partii politycznych, które nie przestrzegają rządów prawa i podstawowych zasad praworządności?
  4. Czy jesteś za odwołaniem parlamentu i rządu?

Tabela do pobrania, wydruku i zbierania odręcznych podpisów poniżej.

Chcesz pomóc w zbiórce? Napisz swoje miasto na stopsegregacji@gmail.com

Po zebraniu podpisów tabelę wyślij na adres STOP NOP „Po pierwsze nie szkodzić” ul. Św. Marcin 29/8 61-806 Poznań

Inicjatywa jest zgodna z przepisami RODO oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym.

Potrzebujemy 500 tysięcy podpisów.