Nagłe śmierci noworodków a szczepienia

Na nasz poniższy wniosek, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, skierował sprawę do Prokuratury Krajowej w celu wyjaśnienia zamiecionych pod dywan śmierci zdrowych noworodków wkrótce po pierwszych szczepieniach, ta z kolei skierowała sprawę docelowo do Prokuratury Gdańskiej.

Obecnie musimy PILNIE dostarczyć przypadki takich zgonów, aby nakierować prokuraturę na konkretne działania.

PROSIMY ABY RODZICE W TEN OKRUTNY SPOSÓB DOŚWIADCZENI PRZEZ SYSTEM, ZGŁOSILI SIĘ NA ADRES E-MAIL STOWARZYSZENIA STOP NOP stopnop@gmail.com, pozostawiając swoją historię lub/i nr kontaktowy. W tytule prosimy wpisać NOWORODKI.

??Obecnie trwa walka z czasem, gdyż mamy krótki termin na odpowiedź na pismo prokuratury gdańskiej??

________________
Minister Zdrowia
Prof. Łukasz Szumowski
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
kancelaria@mz.gov.pl

Do wiadomości:
Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Dla dobra polskich dzieci, w związku z coraz częstszymi, niewyjaśnionymi zgonami noworodków, zwracamy się z wnioskiem o informację publiczną oraz ŻĄDAMY natychmiastowego wstrzymania szczepień noworodków w pierwszych dobach po narodzinach, na terenie całego kraju oraz podjęcia stosownych działań przez Prokuraturę Krajową i Ministerstwo Sprawiedliwości w celu wyjaśnienia przyczyn śmierci dzieci biorąc pod uwagę możliwy wpływ szczepionki.

Media coraz częściej informują o zgonach noworodków w niewyjaśnionych okolicznościach. Oto kilka przykładów:

https://gdansk.tvp.pl/36223677/prokuratura-wyjasnia-okolicznosci-smierci-noworodka

http://gizycko.wm.pl/499507,W-szpitalu-gizyckim-zmarl-noworodek-ktory-mial-juz-wypis-do-domu.html

http://terazgorlice.pl/2017/01/24/urodzila-sie-zeby-zaraz-umrzec-opowiesc-rodzicow/

Dane statystyczne potwierdzają, że najwyższa umieralność noworodków jest w państwach, w których podawana jest im w pierwszych dobach szczepionka przeciw gruźlicy.

?Jednak z Raportu EURO-PERISTAT wynika, że chociaż Polska w roku 2010 w porównaniu z rokiem 2004 dokonała postępu w zakresie obniżenia współczynników umieralności noworodkowej i postneonatalnej, to nadal była jednym z krajów o najwyższej umieralności noworodków (3,5 na 1000 urodzeń żywych) i niemowląt (5,0 na 1000 urodzeń żywych), a kraje z wyższymi niż Polska współczynnikami to Łotwa, Malta, Rumunia i Północna Irlandia (jako część Wielkiej Brytanii) oraz Węgry (tylko w zakresie umieralności niemowląt).”

 

Ze względu na ułomność biernego systemu rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych, zgony te nie są analizowane pod kątem związku z podanymi dzieciom w pierwszych chwilach życia szczepionkami.

 

Eksperci potwierdzają, że jest to szczepionka ryzykowna i o niskiej skuteczności:

„(?) wśród szczepionek stosowanych w Programie Szczepień Ochronnych, szczepionka BCG jest najbardziej reaktogenna, u dzieci z głębokim defektem odporności, rozsiew prątka Mycobacterium bovis może spowodować wielonarządowe uszkodzenia a nawet zgon”
Szczepienia BCG – konsensus ekspertów w sprawie miejscowych i uogólnionych niepożądanych odczynów poszczepiennych
prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska – profesor pediatrii i immunologii klinicznej. Kierownik Oddziału i Poradni Immunologii Klinice Immunologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

„(?) szczepionki nie mają żadnego wpływu na zapadalność i to również na zapadalność u dzieci. Dowód jest prosty. Mianowicie, jeżeli zbadamy tempo spadku zapadalności w krajach o najlepszych wskaźnikach epidemiologicznych i w Polsce, to tempo spadku jest dokładnie takie samo. Niezależnie od tego, że w tamtych krajach się nie szczepi, a w Polsce się szczepi, tempo spadku wynosi około 2,5% rocznie”.

prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż – Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

 

Ponadto zwracamy uwagę iż za naszą wschodnią granicą, na Ukrainie, szczepienia w pierwszej dobie szczepionką BCG zostały wstrzymane w całym kraju, właśnie z powodu zgonu dziecka po podaniu szczepionki BCG.

http://blyskavka.org/cherez-smert-dytyny-v-ukraini-tymchaso/

W związku z powyższym na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933., oraz mając na względzie duży niepokój rodziców związany z zagrożeniem zdrowia i życia ich dzieci, żądamy natychmiastowej odpowiedzi na następujące pytania drogą elektroniczną w trybie pilnym:

 

1. Jaki jest współczynnik zgonów noworodków i niemowląt w okresie ostatnich 10 lat w rozbiciu na dzieci urodzone o czasie i przedwcześnie? Proszę o podanie danych w rozbiciu za każdy rok kalendarzowy.

2. Jaki jest współczynnik zgonów noworodków i niemowląt w państwach Unii Europejskiej, w których noworodkom jest podawana w pierwszych dobach życia szczepionka przeciw gruźlicy? A jaki w krajach Unii Europejskiej gdzie szczepionki tej się nie podaje?

3. Ile z przypadków zgonów noworodków, w tym urodzonych przedwcześnienastępujących po podaniu szczepionki, zostało zgłoszonych przez lekarzy, zgodnie z ustawowym obowiązkiem do inspekcji sanitarnej w ciągu ostatnich 10 lat?Proszę o podanie danych w rozbiciu za każdy rok kalendarzowy.

4. Jaka jest odnotowana liczba oraz rodzaj niepożądanych odczynów poszczepiennych będących skutkiem zaszczepienia noworodków urodzonych o czasie i osobno noworodków urodzonych przedwcześnie za ostatnie 10 lat szczepionką bcg oraz przeciw Wzw B?Proszę o podanie danych w rozbiciu za każdy rok kalendarzowy.

5.. Czy Ministerstwo Zdrowia posiada dane szacunkowe wskazujące na możliwość zgonów noworodków na skutek nop , które nie zostały odnotowane we właściwym rejestrze nop?

6. W oparciu o jakie dane oszacowano bilans korzyści i strat podawania noworodkom szczepionek przeciw wzw B i gruźlicy? Prosimy o konkretne wyliczenia.

7. Czy Ministerstwo Zdrowia posiada dane w oparciu, o które lekarz kwalifikuje do szczepienia noworodka, wyklucza niedobór odporności noworodka, która to okoliczność jest wskazana jako przeciwwskazanie do szczepienia BCG w charakterystyce produktu leczniczego tej szczepionki i przez samego producenta?

8. Jaka jest różnica kwotowa w zwrocie za udzielone świadczenia medyczne pomiędzy porodem ze szczepieniami a prawidłowym porodem bez komplikacji bez szczepień?

9. Jaki jest powód wykonywania szczepień w 1 dobie w sytuacji, gdy odporność noworodka nie została zbadana ?

10. czy Ministerstwo Zdrowia posiada dane wskazujące jakie są koszty leczenia gruźlicy poszczepiennej obejmujące również przypadki gruźlicy kości, innych organów i konieczności wykonania przeszczepów szpiku kostnego?

Prosimy o natychmiastową interwencję w tej sprawie w imię dobra i zdrowia polskich dzieci.

W imieniu polskich rodzin,
Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP”

 

Justyna Socha
Piotr Jawornik
Tomasz Drewniak

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia