Petycja ?Dzieci należą do rodziny, nie do urzędników medycznych?

Petycja ?Dzieci należą do rodziny, nie do urzędników medycznych”

18 czerwca 2018 r. złożyliśmy w biurze podawczym petycję do ministra Łukasza Szumowskiego w obronie praw polskich rodzin. Nikt nie chciał jej przyjąć osobiście mimo kilkukrotnego przełączania rozmów między sekretariatem wiceminister Szczurek – Żelazko i ministra Szumowskiego oraz biurem. Tego dnia w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga Północ odbyła się kolejna absurdalna sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej za odmowę zgody na szczepienia noworodka. Ostateczne rozstrzygnięcie ma mieć miejsce 29 października. Więcej o tej historii pisaliśmy tutaj. http://stopnop.com.pl/szpital-w-leczycy-podal-rodzicow-do-sadu/

Wkrótce odbędą się też kolejne sprawy przeciw rodzicom wobec których lekarze postąpili równie brutalnie, zamiast realizować ich prawo do świadomej zgody poprzedzonej wyczerpującą informacją.

Apelujemy do Ministra Zdrowia aby zakończył udrękę polskich rodzin.

Treść petycji:

?Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do spotkania z Panią Podsekretarz Stanu Józefą Szczurek Żelazko, które odbyło się 28 marca 2018 r. w siedzibie ministerstwa i dziękując za zaproszenie, zwracamy się z wnioskiem o wystosowanie komunikatów do podmiotów medycznych wykonujących szczepienia obowiązkowew sprawie:

– zaniechania stosowania i wymuszania nielegalnym szantażem podpisania tzw. oświadczenia świadomej odmowy szczepień w przypadku braku zgody na profilaktyczne zabiegi medyczne


– zaniechania wymuszania zabiegów profilaktycznych w szpitalach i kierowania wniosków do sądów rodzinnych

– wywiązywania się przez lekarzy z obowiązku zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) – nawet podejrzeń, wystarczy związek czasowy zgodnie z ustawową definicją ? czego potrzebę podkreśla wielu specjalistów

Na spotkaniu alarmowaliśmy, że matki boją się rodzić w szpitalach pamiętając szeroko znaną historię ze szpitala powiatowego w Białogardzie, gdzie w ciągu doby brutalnie ograniczono rodzicom władzę rodzicielską organizując na nich obławę. Sąd ostatecznie uznał, że są dobrymi rodzicami i narażono tę rodzinę na olbrzymi stres. Oraz podobnie dramatyczne historie z Inowrocławia, Warszawy, Łęczycy, Krakowa oraz innych szpitali w całym kraju.

Rodzice boją się decydować na dzieci w Polsce, emigrują, nie chcą wracać do ojczyzny. Boją się lekarzy, pielęgniarek, grzywien, widma odebrania im dziecka. Tracą zaufanie do systemu opieki medycznej i instytucji państwa. A tymczasem 20 państw europejskich daje rodzicom prawo do tej ważnej decyzji np. w Niemczech, mimo, że jest tam 6 mln nieszczepionych zgodnie z kalendarzem szczepień imigrantów, a wszczepialność dzieci na odrę jest na poziomie 70 ? 80%.

Ponadto popieramy apel dr n. med. Doroty Sienkiewicz, współautorki załączonego artykułu ?Powikłania neurologiczne po szczepieniach? o przeprowadzenie badania stanu zdrowia dzieci szczepionych według programu szczepień i nieszczepionych wcale. Da to możliwość niezbędnego dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci ustalenia bilansu korzyści i strat prowadzonego w Polsce programu szczepień.

Ponownie postulujemy też o wycofanie się z ryzykownego szczepienia noworodków, co naraża dzieci z niedoborami odporności na ciężkie, zagrażające życiu powikłania. Już tylko Polska i Bułgaria narzuca obowiązek szczepienia noworodków dwiema szczepionkami.

Oczekujemy również poparcia dla rozwiązań prawnych z projektu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej STOP NOP, który podkreśli rangę już obowiązującego, jednak nieprzestrzeganego prawa oraz wprowadzi dobrowolność szczepień, bo będzie wyrazem respektowania praw obywatelskich.

Ponadto postulujemy o ratyfikację Konwencji Bioetycznej.

Cele projektu ustawy Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej STOP NOP

? głównym celem jest dobrowolność szczepień z której korzystają obywatele 20 państw europejskich ? z ustawy zostaje usunięte słowo ?obowiązkowe?
? dokładny wywiad lekarski oraz pisemna informacja o ryzyku przed szczepieniem oraz przedstawienie listy szczepionek dopuszczonych do obrotu i produkowanych w oparciu o ludzkie linie komórkowe
? dokładny wywiad lekarski po szczepieniu, który pomoże wychwycić NOP
? możliwość zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych przez rodziców i nadzór sądowy nad rejestrem NOP
? możliwość zgłaszania w konsultacjach publicznych uwag do zmian kalendarza szczepień.

Zarząd STOP NOP

Justyna Socha

Piotr Jawornik

Tomasz Drewniak

W tym dniu nasz obywatelski projekt zmiany prawa poparł poseł Jacek Wilk oraz znany dziennikarz i podróżnik Wojciech Cejrowski. Dziękujemy!

Apelujemy o zaangażowanie w zbiórkę podpisów! Wydrukuj! Zbierz podpisy! Wyślij do nas do 6.07. przesyłką z gwarantowanym terminem dostarczenia. www.stopnop.com.pl/tabela