Zbiórka podpisów pod ustawą – podstawa prawna

Czy zbiórka podpisów jest zgodna z RODO? Na jakiej podstawie prawnej obywatele zbierają dane oraz podpisy pod projektem zmiany ustawy? Czy każdy popierający projekt musi podać nr PESEL?

Do zbiórki podpisów wraz z adresem i nr PESEL uprawnia nas Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy stanowiącej przedmiot inicjatywy ustawodawczej, które określa jakie dane są konieczne żeby udzielić pisemnie poparcia projektowi. Posiadamy również zgodę Marszałka Sejmu w formie postanowienia.

Warto je wydrukować i mieć przy sobie podczas zbierania.

Więcej informacji www.stopnop.com.pl/ustawa