Do URPL zgłoszono śmierć 13 dzieci po szczepieniach

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych przekazał STOP NOP statystyki działań niepożądanych szczepionek. Do urzędu zgłoszono 15 przypadków śmierci bezpośrednio po szczepieniach.

Co szokujące część z tych przypadków nie została zarejestrowana jako NOP (niepożądany odczyn poszczepienny), chociaż spełnia kryteria obowiązkowego zgłoszenia przez lekarzy. A na tej podstawie ocenia się bezpieczeństwo programu szczepień w Polsce.

Społeczeństwo jest regularnie fałszywie straszone nielicznymi przypadkami odry wyolbrzymianymi do skali epidemii i rzekomym zagrożeniem ze strony tzw. nieszczepionych dzieci (a rzeczywiście  zwykle szczepionych – do czasu wystąpienia ciężkich powikłań), natomiast milczy się o cenie jaką ponoszą ofiary powikłań poszczepiennych lub błędów lekarskich, a główni urzędnicy i korporacja lekarska apeluje o cenzurę mediów, głosu ofiar powikłań, społeczników i lekarzy, którzy o nich alarmują, pozostawiając rodziny same z kosztownym leczeniem.

Są to też kolejne twarde dowody, że w Polsce szczepi się powszechnie dzieci chore i w ciężkim stanie, co stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia w imię rzekomej solidarności społecznej, która kończy się z chwilą wystąpienia powikłań.

ZGONY POSZCZEPIENNE W LATACH 2007 – 2015 ZGŁOSZONE DO URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH (opis oryginalny):

Lp. rok Produkt leczniczy

Nr serii

Szczepionki grupy UWAGI UWAGI
1 2015 Prevenar / Euvax B

H23100 / UFA14005

imme 1-2 antygeny Zgon – dziecko cierpiące na różne schorzenia (brak szczegółowych informacji na ich temat), brak wyników sekcji zwłok w chwili zgłoszenia.
2 2015 BCG

00714A21CB809A

BCG Zgon z powodu perforacji przewodu pokarmowego – wcześniak (34 tydzień ciąży), matka uzależniona od Metadonu, nosicielka HCV. Urodzony w stanie zamartwicy urodzeniowej, niedokrwistością, małopłytkowością, konfliktem serologicznym, samoistną perforacją przewodu pokarmowego, niedrożnością pokarmową, lewostronnym krwawieniem dokomorowym – Niepokój, poszarzenie skóry, krzyk, postępująca bladość, wyostrzone rysy, brzuch napięty bolesny bez perystaltyki
3 2014 Infanrix Hexa

A21CB809A

wieloantygenowe Pokasływanie, niepokój, brak łaknienia, wymioty, rozluźniony stolec, podwyższona temperatura, płacz,bladość powłok skórnych, podrażnienie gardła, nad polamui płucnymi szmer oddechowy wybitnie zaostrzony, zapalenie płuc, objawy niewydolności oddechowo-krążeniowej. Zgon na skutek ostrej niewydolności krązeniowo-oddechowej u osoby ze zmianami chorobowymi serca. Brak jednoznacznych dowodów świadczących, iż zgon miał związek przyczynowo-skutkowy z przebytym szczepieniem. Nie można wykluczyć, iż podanie szczepionki spowodowało dekompensację układu krążenia u dziecka z już istniejącymi chorobami serca.
4 2014 Infanrix DTPa / Imovax Polio

AC14B172AA / H7039-3

wieloantygenowe Zgon (na podstawie przeprowadzonej sekcji zwłok stwierdzono brak jakichkolwiek przesłanek dla istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zgonem dziecka a szczepieniem).
5 2014 Pentaxim

J4163-1

wieloantygenowe Zgon (tachykardia, tachypnoe, lekarz raportujący wykluczył związek między szczepieniem a zgonem pacjenta).
6 2014 Pentaxim

L4150-1

wieloantygenowe Zgon (brak dodatkowych informacji).
7 2013 Euvax B

UFA 12 001

WZWB Zgon nie związany ze szczepieniem
8 2010 Rotarix/Synflorix

A41CA961A / ASPNA007C4

imme 1-2 antygeny Zgon. W wyniku przeprowadzonej  sekcji zwłok ustalono przyczynę śmierci dziecka – była to niewydolność krążeniowo-oddechowa powstała w przebiegu zapalenia płuc, z dołączeniem się nieżytu błony śluzowej jelita z wystąpieniem biegunki. Zgon dziecka według opinii biegłego z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nastąpił z przyczyn chorobowych.
9 2009 Infanrix IPV+Hib

A20CA524A

wieloantygenowe W godzinach okołopołudniowych dziecko zaszczepione Infanrix IPV-Hib. Ok. godz. 19 znaleziono dziecko sine – wezwano pogotowie; półtorej godziny wcześniej karmione, poszło spać; podjęto akcję reanimacyjną; do izby przyjęć przewieziono o godz. 20 bez oznak życia – kontynuowano akcję reanimacyjną – o 20.40 stwierdzono zgon; brak wyników sekcji zwłok.
10 2008 DTP / Euvax / Act-Hib

20906002C / UVA0727 / A9739-2

DTP+ zgon
11 2008 Euvax B
UVA08010
WZWB zgon
12 2007 Szczepionka Td

20806001C

tężec Zgon ok. 10 godzin po podaniu szczepionki. Dziecko chorowało na padaczkę, leczone do 1999 r. Nieleczone w ostatnim okresie. Kilka dni przed szczepieniem miało napad drgawek toniczno-klonicznych z utratą przytomności.
13 2007 Infanrix Hexa

A21CA274C

wieloantygenowe Zgon (wg opinii krajowego specjalisty ds. epidemiologii, w świetle informacji otrzymanych do tej pory, nie ma podstaw aby zgon dziecka wiązać ze szczepieniem). Wg oświadczenia pediatry dziecko urodziło się zdrowe. 1-szą dawkę szczepionki otrzymało 22.06.2007 – nie zgłaszano niepożądanych odczynów poszczepiennych. Dziecko zaszczepione 7.08.2007, zgon nastąpił 10.08.2007; odczynów poszczepiennych nie obserwowano od momentu zaszczepienia do zgonu; matka nie kontaktowała się z poradnią – nie zgłaszała żadnych problemów. Prokurator zlecił wykonanie sekcji, jednak opis nie został do tej pory udostępniony przez Prokuraturę.