Noworodek pacjentem – prawa na porodówce

Oświadczenie do szpitala położniczego dla rodziców.

UWAGA! W sytuacji konfliktu z personelem szpitala prosimy o pilny kontakt przez sms 606668891

O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?

1. W szpitalu jedynie stała obecność przy dziecku przytomnej osoby dorosłej gwarantuje w 100%, że dziecko nie zostanie zaszczepione lub poddane innym zabiegom medycznym bez zgody rodziców.
2. Znamy przypadki zaszczepienia wbrew decyzji rodziców.
3. Rodzic może złożyć skargę do kierownika placówki, Rzecznika Praw Pacjenta i rozważyć doniesienie do prokuratora – bez gwarancji sukcesu.
4. Rodzic nie ma obowiązku prawnego podpisywania jakichkolwiek dokumentów czy oświadczeń – czy to w szpitalu, czy w przychodni, czy w sanepidzie. W razie dużej presji na podsuwanym przez personel oświadczeniu należy napisać: „Odmawiam podpisania tego oświadczenia”, złożyć podpisy oraz załączyć swoje oświadczenie.
5. Odmowa zgody na szczepienia lub/i inne zabiegi medyczne w szpitalu może, ale nie musi spowodować przekazanie sprawy do sanepidu i wszczęcie postępowania przymuszającego do szczepień. Wtedy możesz liczyć na wsparcie  STOP NOP pisząc sms na numer 606668891. 
6. Sporadycznie odmowa zgody na podanie dziecku witaminy K (czasem samych szczepień)  była przyczyną powiadomienia sądu rodzinno – opiekuńczego. Szpital może, ale nie musi, powiadomić opiekę społeczną o odmowie podania adresu przychodni, do której będzie zapisane dziecko. W sprawie pomocy skontaktuj się pisząc sms 606668891. 

7. W razie nielegalnego wymuszania testu na Covid-19 należy powołać się na informacje że strony www.stopnop.com.pl/testy

Więcej informacji: Szczepienia i procedury medyczne u noworodka ? aspekty prawne

CZY WARTO SKŁADAĆ OŚWIADCZENIE O ODMOWIE SZCZEPIEŃ?

Jeśli personel bardzo naciska złóż pisemne oświadczenie dot. braku zgody na zabiegi medyczne – jest tutaj>>> https://stopnopstowarzyszenie.wordpress.com/oswiadczenie-na-porodowke-polecane-przez-stop-nop/

Na druku świadomej odmowy od personelu szpitala (którego podpisanie jest poświadczeniem nieprawdy i może spowodować błyskawiczne powiadomienie sanepidu) napisz po prostu:

„Oświadczamy że szczepienia naszego dziecka będą realizowane zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych w późniejszym terminie po wykluczeniu przeciwwskazań.” – i złóżcie podpisy.

Jeśli w ten sposób podpisany druk nie wystarczy personelowi szpitala, złóż własne oświadczenie, wraz z załącznikami.

Jedyną gwarancją jednak jest pilnowanie dziecka (ponieważ rodzice mają prawo do obecności przy wszelkich zabiegach medycznych) – otrzymujemy zgłoszenia, że oświadczenie nie zawsze zostaje uszanowane.

RODZICU NOWORODKA! MASZ PRAWO

– do pełnej informacji na temat stanu zdrowia dziecka, wszystkich czynności i zabiegów przy nim wykonywanych,
– obecności przy dziecku podczas każdej czynności wykonywanej przez personel medyczny.
– każda taka czynność musi być poprzedzona Twoją zgodą (którą w każdej chwili możesz cofnąć)
– w każdym przypadku możesz odmówić
– żadne zabiegi medyczne nie są przymusowe.
– masz prawo odmówić lub wyrazić zgodę na szczepienie dziecka w pierwszej dobie życia – po uzyskaniu pełnej informacji o korzyściach, ale i zagrożeniach związanych z tymi szczepieniami (pełną listę niepożądanych odczynów poszczepiennych znajdziesz w rozporządzeniu ministra zdrowia)
– nikt z pracowników szpitala nie ma prawa Cię zastraszać ani przymuszać do do procedur medycznych, na które nie wyrażasz zgody.

Rodzice noworodka od chwili narodzin są jego przedstawicielami ustawowymi, a na personelu medycznym spoczywa obowiązek informowania ich o wszystkim, co dotyczy ich nowo narodzonego dziecka, a także pytanie rodziców o zgodę na każdą interwencję medyczną również szczepienie. Ogólna zgoda na leczenie nie jest wystarczająca żeby na jej podstawie udzielać świadczeń medycznych.

Rodzic ma prawo być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych dziecku (mówi o tym art. 21 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Wykonanie zabiegu medycznego bez zgody osoby uprawnionej czyni go nielegalnym i powinno być ścigane z przepisów Kodeksu Karnego.

Najczęstsze naruszenia praw rodziców małych pacjentów to:
– brak pełnej informacji, szczególnie o ryzyku związanym z zabiegiem
– brak możliwości wyrażenia zgody lub odmowy na zabiegi medyczne, badania i podanie szczepionek i leków
– ukrywanie diagnozy
– dokarmianie karmionego piersią dziecka sztucznymi mieszankami mlecznymi bez pytania o zgodę
– niepozwalanie rodzicom na obecność w czasie wykonywania badań i szczepień u dzieci, wypraszanie ich oraz zabieranie dzieci z sali bez pytania o zgodę

Podstawa prawna – Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

STANDARDY OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ

MINISTER ZDROWIA uchwalił  Rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (do pobrania tutaj http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001100https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001756 )

JAKIE PRZEPISY PRAWA STANOWIĄ O PRAWIE DO WYRAŻENIA ZGODY?

– art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak wolność i zdrowie;
– art. 3 karty praw podstawowych Unii Europejskiej – prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej zgody
– art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej stanowi, iż każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję;
– art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;
– art. 192 Kodeksu karnego stanowi, że wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2.
– art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej.

(Na podstawie informacji ze strony Fundacji Rodzić po Ludzku)

Sąd: Termin obowiązkowych szczepień to 15 i 19 rok życia

Ważne postanowienia sądu, którym rodzice mogą bronić się przed łamiącym prawa człowieka przymusem szczepień w Polsce!

Najważniejsze cytaty z uzasadnienia postanowienia z dnia 27 września 2017 r. Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi ? Północ w Warszawie, sygn. V Nsm 1051/17. W powołanym orzeczeniu Sąd m. in. ustalił, iż:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w Sprawie Obowiązkowych Szczepień Ochronnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (tekst jednolity z dnia 25 maja 2016 r.) obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw gruźlicy obejmuje dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 15 roku życia, a przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B obejmuje dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 19 roku życia.
(?) Należy zauważyć, iż w Polsce obowiązkowe jest szczepienie przeciwko gruźlicy do 15 r.ż. oraz przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B do 19 r.ż. Uczestnicy mogą więc zaszczepić dziecko gdy upewnią się, że małoletnia córka ma dostateczną odporność.
 
WZW B i BCG są obowiązkowe ale termin ich wykonania w wyżej cytowanym rozporządzeniu jest do 15 roku życia i 19 roku życia. 
 
Szpital kierujący sprawę do Sądu podał, że rodzice nie wyrazili zgody na szczepienie córki, ale wiedział że w oświadczeniu podpisanym przez Beatę B. jest adnotacja, że chcą to uczynić po wyjściu ze szpitala gdy będą pewni, że nie ma przeciwskazań do zaszczepienia i nie stanowi to zagrożenia dla jej życia i zdrowia.
Taka postawa rodziców nie powinna być uważana za działanie na szkodę dziecka, u którego nie stwierdzono zagrożenia zdrowia i życia, a szczepienie byłoby konieczne.
 
Bezwzględnym przeciwskazaniem do szczepienia BCG są wrodzone niedobory immunologiczne. U małoletniej nie wykonano badań, które mogłyby potwierdzić brak takich zaburzeń, a względnym przeciwskazaniem jest także wcześniactwo.?

Więcej:

1. Nie podpisuj oświadczenia w przychodni
2. Zadaj pytania lekarzowi
3. Wniosek o wyjaśnienia do przychodni
4. Apel do rodziców nachodzonych przez opiekę społeczną i sanepid