Maski – obrona

Uwaga! W przypadku wezwania na policję można wysłać odmowę składania zeznań załączając uzasadnienie z poniższego pisma. Jesli otrzymasz wyrok nakazowy masz siedem dni na wysłanie sprzeciwu. (miejscowość)…………………., dn. ……… 2021…

Continue reading