Dotychczas nieujawnione dokumenty z posiedzeń ekspertów – wiedzą, że dzieci dostają neurotoksyczne szczepionki!

STOP NOP zwróciło się do ministerstwa z wnioskiem o udostępnienie dokumentów z posiedzeń Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych oraz Rady Sanitarno – Epidemiologicznej, które decydują o obowiązkowych szczepieniach dzieci w Polsce. Lektura tych dokumentów przyprawia o zawrót głowy. Okazuje się, że była Konsultant ds. Pediatrii – prof. Dobrzańska – doskonale wie, że podawana kilkukrotnie polskim dzieciom przymusowa szczepionka na błonicę, tężec i krztusiec jest, jak sama mówi – „neurotoksyczna”! Czy ze względu na zawartość tiomersalu, środka konserwującego składającego się w połowie z rtęci?

Ponadto jedna z notatek dowodzi, że obecna konsultant ds. pediatrii pracownik Głównego Inspektoratu Sanitarnego upomina się o rozszerzenie liczby obowiązkowyych dawek motywując to „równym dostępem producentów„. Do czego? Do… ciał polskich dzieci?

Ta historia jest długa, wielowątkowa i nie ma jeszcze zakończenia. Jedno jest pewne. Dobro dzieci jest tu na ostatnim miejscu… Świadczy o głębokiej patologii polskiego systemu tzw. „ochrony zdrowia”.

Zaczęło się od napisania petycji „Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej” do Ministerstwa Zdrowia i opublikowania jej w grudniu 2015 roku. Tutaj nadal warto ją podpisywać. http://zmienmy.to/petycja/stop-lobbystom-koncernow-farmaceutycznych-w-administracji-publicznej/ Mimo jej treści popartej przed prawie 20 tysięcy osób, w Polsce eksperci nie są zobowiązani do składania oświadczeń o braku konfliktu interesów, chociaż ujawniliśmy łatwe do udowodnienia bliskie związki finansowe z przemysłem. Problem ten nie został rozwiązany do dnia dzisiejszego! Stało się inaczej, ponieważ za petycję stowarzyszenia Justyna Socha – wiceprezes STOP NOP – trafiła do sądu (kolejne posiedzenia odbędą się 6 września w Poznaniu – w sprawie karnej i 27 października w Warszawie – w sprawie cywilnej).

UJAWNIAMY DOTYCHCZAS TAJNE NOTATKI Z POSIEDZEŃ EKSPERTÓW

Po kliknięciu poniżej na tytuł pisma można przeczytać wspomniane wyżej, a dotychczas nieujawnione, notatki z posiedzeń. Prosimy o przesyłanie Waszych uwag na stopnop@gmail.com

Rada Sanitarno – Epidemiologiczna – 01-10-08

Rada Sanitarno – Epidemiologiczna – 19-01-09

Rada Sanitarno – Epidemiologiczna – 08-04-09

Rada Sanitarno – Epidemiologiczna – 28-09-10

Rada Sanitarno – Epidemiologiczna – 28-06 -11

Rada Sanitarno – Epidemiologiczna – 13-03-12

Rada Sanitarno – Epidemiologiczna – 09-12-14

Rada Sanitarno – Epidemiologiczna – 26-05-15

Rada Sanitarno – Epidemiologiczna – 16-06-15

Rada Sanitarno – Epidemiologiczna – 22-09-15

Rada Sanitarno – Epidemiologiczna – 08-11-16

Rada Sanitarno – Epidemiologiczna – 08-12-16

Rada Sanitarno – Epidemiologiczna – 08-02-2017

Pediatryczny Zespół Ekspertów – 19-02-08

Pediatryczny Zespół Ekspertów – 18-05-12

Pediatryczny Zespół Ekspertów – 28-06-12

Pediatryczny Zespół Ekspertów – 09-03-15

Odpowiedź na wniosek o ujawnienie konfliktu interesów RSE

Jak duży wpływ na zdrowie dzieci i przeznaczenie publicznych pieniędzy ma Pediatryczny Zespół Ekspertów przy MZ?

Jest nim m.in. opracowanie lub opiniowanie założeń i propozycji zmian PSO oraz przygotowanie rekomendacji dla osób decydujących o finansowaniu PSO, opracowywanie lub opiniowanie projektów legislacyjnych w zakresie szczepień ochronnych, opracowanie lub opiniowanie założeń długofalowej strategii szczepień ochronnych w Polsce. Jak podaje strona Centrum Zdrowia Dziecka do ważnych zadań PZEdsPSO należy między innymi identyfikacja potrzeb modyfikacji PSO, w tym wprowadzenia nowych szczepień i sposobu ich realizacji, rekomendowanie tych zmian decydentom wraz z ich uzasadnieniem (analiza efektywności klinicznej i kosztowej) i określeniem siły rekomendacji oraz ustalenia priorytetów kolejności ich wprowadzania. Osoby podejmujące decyzje na podstawie rekomendacji przedstawionych im przez Zespół (np. o finansowaniu określonych szczepień jako masowych lub wyłącznie w grupach ryzyka lub ich wprowadzeniu do PSO tylko jako zalecanych).

Źródło.