NFZ: Niedopuszczalne jest uzależnianie pomocy medycznej od wykonania testu

Narodowy Fundusz Zdrowia 29.03.2022 opublikował komunikat w sprawie wykonywania testów na koronawirusa i uzależniania od tego świadczeń medycznych, podkreślając, że nie może być to warunkiem udzielenia pomocy. W przypadku złamania prawa pacjenta należy natychmiast złożyć skargę.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/negatywny-wynik-testu-na-koronawirusa-nie-moze-byc-warunkiem-rozpoczecia-leczenia,8179.html

Negatywny wynik testu na koronawirusa nie może być warunkiem rozpoczęcia leczenia

Ważne!

  • Podstawowym prawem pacjenta jest dostępność do świadczeń medycznych.
  • Wymaganie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, przed przyjęciem pacjenta do szpitala lub do poradni, narusza jego prawa. Wskazują Rzecznik Praw Pacjenta i Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • Jeśli taka sytuacja ma miejsce pacjent może złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta lub do NFZ.

Dostępność do świadczeń prawem pacjenta

Podstawowym warunkiem właściwej realizacji prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych jest zapewnienie odpowiedniej dostępności tych świadczeń. W tym mieści się również ograniczanie barier, które mogą utrudniać dostanie się do lekarza lub skorzystanie z leczenia, a które nie są niezbędne.

Leczenie bez konieczności wykonania testu na koronawirusa

Dlatego nieuprawnione jest wymaganie wyniku testu lub uzależnianie udzielenia świadczenia, w tym przyjęcia pacjenta do:

  • poradni lub szpitala (w trybie planowym albo nagłym),
  • ośrodka rehabilitacji,
  • uzdrowiska czy sanatorium,

od posiadania negatywnego testu w kierunku SARS-CoV-2.

Jeśli twoje prawa zostały złamane i chcesz uzyskać pomoc medyczną, pilne złóż skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia.

https://www.nfz.gov.pl/bip/skargi-i-wnioski/