Vaccinegate – Gardasil 9, wstępne wyniki analizy składu chemicznego.

Dzięki tej analizie przechodzimy do czwartej szczepionki analizowanej tą metodą, która ma na celu określenie składu chemiczno-białkowego analizowanych próbek.

W tej sesji skupiliśmy się na szczepionce, która nie jest obowiązkowa we Włoszech, to szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludziego, na której ciąży wiele negatywnych doniesień  w związku z licznymi  niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, które pojawiły się z czasem. Na temat szczepionki HPV było prowadzone wiele debat, nawet poza Włochami; stąd decyzja, aby zwrócić naszą uwagę także na ten produkt.

UWAGA: Gardasil 9 to szczepionka przeciwko HPV (human papillomavirus – wirus brodawczaka ludzkiego) która powinna zawierać – 9 antygenów dla 9 różnych podtypów wirusa HPV (podtypy 6-11-16-18-31-33-45-52-58). Jednak nie wszystkie zgłoszone antygeny zostały wykryte, ale tylko 7 na 9.

Odnosząc się do metodologii, krytyki i uwag poczynionych w ostatnich tygodniach, wobec użytej technologii, odpowiedzieliśmy (raport: https://www.corvelva.it/it/speciali-corvelva/analisi/vaccinegate-final-technical-report-molecular-profile-analysis-of-vaccines.html) ostatecznym raportem z analiz, sugerujemy zapoznanie się i rozpowszechnianie tego dokumentu, wraz z resztą analiz, ponieważ wyjaśnienia są bardzo szczegółowe i precyzyjne.

W naszej próbce szczepionki Gardasil 9 zostały znalezione, jak w przypadku poprzednich szczepionek analizowanych:

  • zanieczyszczenia chemiczne z procesu produkcyjnego lub zanieczyszczenia krzyżowe z innymi liniami produkcyjnymi;

  • toksyny chemiczne;

ANTYGENY:  jak wcześniej wspomniano, Gardasil 9 jest szczepionką przeciwko-HPV, która powinna zawierać 9 antygenów dla 9 różnych podtypów wirusa HPV (podtypy 6-11 16-18-31-33-45-52 58). Spośród nich NIE wykryto:

  • L1- białko wirusa brodawczaka ludzkiego typu 11 (jeden z podtypów, które są najczęściej związane z chorobami szyjki macicy),

  • L1 -białko wirusa brodawczaka ludzkiego typu 58  (jeden z podtypów, które najczęściej są związane z rakiem szyjki macicy)

Te dwa podtypy nie zostały wykryte przy użyciu tej metody (w przeciwieństwie do pozostałych 7).

Także w tym przypadku mamy do czynienia z produktem, który nie zawiera tego, co powinien zawierać. Oznacza to, że z 9 antygenów,  zostały wykryte tylko 7. To otwiera ważne zagadnienie dotyczące zgodności produktu. Zagadka, której rozstrzygnięcie nie naeży do nas i jak zwykle kierujemy ją do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo produktów farmaceutycznych.

Oprócz tego  znaleziono 338 sygnałów zanieczyszczeń chemicznych, z czego tylko  22% było znanych. Również te dane są spójne z poprzednimi, Wśród tych sygnałów zidentyfikowano również 10 toksyn chemicznych, prawdopodobnie pochodzących z procesu przetwarzania antygenów lub z innych procesów produkcyjnych obecnych w miejscu produkcji szczepionki. Podsumowując, również Gardasil, jak również skojarzone 6w1 Hexyon i Infanrix HEXA oraz 4w1 Priorix Tetra zgodnie z metodą którą przeprowadziliśmy, pozostawiają ogromne wątpliwości zarówno pod względem skuteczności, jak i BEZPIECZEŃSTWA!!!

Te produkty, jak każdy inny produkt farmaceutyczny, wykazują  szereg niepożądanych działań ubocznych w tym ciężkie. Jeśli skuteczność jest kwestionowana przez brak jednego lub więcej antygenów niż zadeklarowano przez producenta to pacjent przed przyjęciem szczepionki powinien zostać o tym poinformowany (w przeciwnym razie stanowi to oszustwo ze strony tych, którzy sprzedają produkt  i którzy go aplikują); wobec tego w tej chwili podstawowe znaczenie ma kontynuowanie badań laboratoryjnych nad zawartością szczepionek biorąc pod uwagę fakt że populacja pediatryczna (dzieci) jest ich największym odbiorcą, należy zwrócić uwagę aby osoby którym się je podaje nie cierpiały na żadną chorobę, oraz czy istnieje wskazanie na potrzebę profilaktyki zdrowotnej  z wykorzystaniem tych produktów przez instytucje, które są również bezpośrednio zaangażowane w ocenie ich profilu bezpieczeństwa i ich zgodności.

Załącznik z pełną treścią raportu w języku polskim:

Raport z analizy składu chemicznego Gardasil 9.

Tłumaczenie: zespół tłumaczy STOP NOP

Źródło: