Vaccinegate – Wstępne wyniki analizy składu chemicznego Hexacima/Hexyon

Dziękując za deszcz krytyki wobec naszych metod analizy – związanych z poprzednimi wynikami składu chemicznego Infanrix Hexa i Priorix Tetra – wcale nie jesteśmy zadowoleni z faktu, że analiza sześciowalentnej szczepionki Hexyon, również pokazuje wiele nieprawidłowości, przynajmniej tym razem wykryto pewne antygeny (oczywiście zastosowany tu został ten sam typ i metoda analizy, której zastosowanie, według niektórych „naukowców”,nie powinno wykazać absolutnie żadnych nieprawidłowości)

Nasz ostateczny raport techniczny znajdujący się pod poniższym linkiem (link https://goo.gl/T6bAz7) zawiera odpowiedzi na komentarze i wypowiedzi krytyków z ostatnich tygodni. Zalecamy przeczytanie i udostępnienie wyżej wspomnianego dokumentu wraz z raportami, ponieważ wyjaśnienia są dość rzeczowe i szczegółowe.

W tej próbce szczepionki Hexyon/Hexacima (6w1) stwierdzono, tak jak w poprzednio analizowanych szczepionkach:

  • Zanieczyszczenia chemiczne z procesu produkcyjnego lub zanieczyszczenia krzyżowe z różnych linii produkcyjnych

  • Toksyny chemiczne

  • Aldehyd glutarowy

W przeciwieństwie do Infanrix Hexa, stosując tę ??samą metodę, znaleziono:

  • Antygeny białkowe błonicy, tężca, toksoidy krztuśca;

Nie znaleziono:

  • Białkowych antygenów wirusa zapalenia wątroby typu B, Haemophylus influenzae B, Poliomyelitis 1-2-3;

  • Formaldehydu, reszt antybiotycznych wymienionych w składzie ;

Tym razem nie znaleźliśmy nierozwiązywalnego i niestrawnego polimeru, jak w przypadku Infanrix Hexa (link https://goo.gl/e2f5oJ) dowodu, że problem tkwi nie w metodzie, ale w produkcie.

Jednak w tym przypadku również mamy do czynienia z produktem, który wydaje się NIE zawierać tego, co powinien. Mianowicie znaleźliśmy tylko 3 antygeny na 6.

Ponadto znaleziono 216 oznak zanieczyszczeń chemicznych, z których tylko 30% są znane, a wśród nich różne pozostałości po produkcyjne i prawdopodobne zanieczyszczenia krzyżowe z różnych linii produkcyjnych, podobnie jak w przypadku wcześniejszych analiz. Wśród tych oznak zidentyfikowano również 16 toksyn, prawdopodobnie pochodzących z procesu wytwarzania antygenu lub innych procesów w zakładzie produkującym szczepionki. Chcielibyśmy podkreślić następującą kwestię: badamy jakość szczepionek i dzięki temu jesteśmy w stanie wyciągnąć informacje o ich bezpieczeństwie i skuteczności, a tak naprawdę trudno jest zrozumieć, jak można mówić o tych produktach, że mogą wytwarzać ochronne przeciwciała przeciwko 6 chorobom, przed którymi powinny chronić, a jeszcze trudniej zrozumieć, w jaki sposób te składniki można uznać za nietoksyczne dla noworodków, skoro nie możemy znaleźć żadnych śladów wielu nieidentyfikowalnych związków w głównych bazach danych. Jak zwykle oczekujemy opinii społeczności naukowej w tej sprawie.

Podsumowując, Hexyon/Hexacima, podobnie jak Infanrix hexa, co do metodologii, którą zastosowaliśmy, rzuca poważne wątpliwości zarówno na jej skuteczność, jak i na jej bezpieczeństwo. Kontynuujemy i wypatrujemy kolejnych wyników analiz.

Załącznik z pełną treścią raportu w języku polskim:

CORVELVA – Wstępne Wyniki Analizy Składu Chemicznego -_Hexacima/Hexyon

Tłumaczenie: Zespół tłumaczy STOP NOP

Źródło: