Vaccinegate. Wstępne wyniki analizy składu Priorix Tetra.

Kiedy zaczynaliśmy tę analizę, od metagenomiki po chemię, mieliśmy wiele pytań i szukaliśmy odpowiedzi …. Po pierwszych wynikach mamy coraz więcej pytań, a przede wszystkim jesteśmy bardziej zmartwieni! Poniżej znajdziesz punkty, które nas niepokoją.

Jakościowe i ilościowe badanie związków organicznych jest bardzo ważne w sektorze farmakologicznym. Niektóre potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem wynikają z nowych procesów produkcyjnych i złożonych cech strukturalnych i biologicznych produktów.

1. Próbka nr 1 i próbka nr 2 przedstawiają różne aspekty, zidentyfikowanych 115 sygnałów w stosunku do 173. Ilość sygnałów (związków) bardzo różniących się od siebie. Przez „sygnał” rozumiemy zidentyfikowany „ślad”. Przez „znany” rozumiemy, że ten ślad, zdefiniowany przez związek o określonej masie cząsteczkowej, wprowadzony do bazy danych, wytwarza jedno lub więcej asocjacji. Musimy się martwić o to, co odkryliśmy (znane sygnały), ale przede wszystkim o to, czego nie mogliśmy zidentyfikować, ponieważ hipotetycznie, to mogłobyć wszystko.

2. Obie partie zawierają ślady w zakresie od nanonagramów do mikrogramów. Jest to szczególnie ważne, ponieważ niektóre związki są bardzo toksyczne, inne są znanymi alergenami, a niektóre są prawdopodobnie cząsteczkami farmaceutycznymi, takimi jak Sildenafil (Viagra) lub Gabapentyna (przeciwpadaczkowe) lub Atovaguone (związek organiczny do produkcji lekarstwa na malarię).

3. Obie partie zawierają ślady, które mogą być związane z kilkoma antybiotykami, herbicydami, akarycydami i metabolitami morfiny.

4. Partia nr 2 zawiera ślady, które mogą być związane z AMD-070, lekiem przeciw HIV.

5. Partia # 2 zawiera ślady, które mogą być związane z Fluchloralinem, fluorowanym herbicydem, uważanym za toksyczny już w bardzo małych ilościach.

6. Próbka nr 2 zawiera ślady, które mogą być związane z wigabatryną, lekiem przeciwpadaczkowym. Ostateczne tabele, z prostym wyjaśnieniem sposobu ich odczytania, zawierają wszystkie zidentyfikowane związki.

Mamy zamiar kontynuować swoją pracę, za kilka dni otrzymamy wyniki analizy chemicznej  sześciowalęntnej szczepionki Hexyon i Infrarix Hexa, ale kontynuujemy również badania nad Gardasilem i wiele innych.

Nie zatrzymamy się.

Załącznik z pełną treścią raportu w języku polskim:

CORVELVA ? Wstępne Wyniki Analizy Składu Chemicznego – PRIORIX TETRA

Źródło: