Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej dnia 8 stycznia 2019 roku pt. Najnowsze badania na temat aluminium i bezpieczeństwa szczepień ochronnych. W spotkaniu wziął udział prof. Christopher Exley (Keele University) oraz dr Loretta Bolgan.
Video ze strony Sejmu RP (bez tłumaczenia na język polski) jest dostępne tutaj.
Video z tłumaczeniem na język polski.
Wkrótce będzie dostępne video z napisami w języku angielskim.

Meeting of the Parliamentary Team for Safety of the Protective Program for Children and Adults in the Sejm of the Republic of Poland on January 8, 2019, pt. The latest research on aluminum and the safety of vaccinations. The meeting was attended by prof. Christopher Exley (Keele University) and Dr. Loretta Bolgan.

Video from the Sejm of the Republic of Poland (without translation into Polish) is available here.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=B0498322C260AE73C125835F00496EF1&fbclid=IwAR3Hmj9enwSg_hMLdSKuupbxh0xRSkpA_Oi_dYvwhdZj1xOKJ6P7C_2QxY0

Video with a Polish translation.
Part I https://youtu.be/c5cnkSk_6-s
Part II https://www.youtube.com/watch?v=h8yOaSHtBKU

Soon, a video with subtitles in English will be available.