Spotkania i wydarzenia STOP NOP

POZNAŃ Urodziny STOP NOP w Poznaniu – 24.03.2018 WARSZAWA Sąd za odmowę szczepienia noworodka – 26.03.2018 POZNAŃ Sąd za petycję STOP NOP i spotkanie – 04.04.2018 WARSZAWA Międzynarodowy protest przeciw…

Continue reading

Obowiązek i dobrowolność szczepień w Europie

Szczepienia obowiązkowe: Polska, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Francja, Belgia.  Dobrowolne, refundowane: Austria,Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Portugalia,…

Continue reading