Kto i na jakiej podstawie ogłosił w Polsce epidemię oraz „lockdown”?

W odpowiedzi na oburzenie społeczne, które było skutkiem obostrzeń związanych z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 oraz wypowiedzi Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, że wszyscy Polacy muszą zostać „wyszczepieni”, wysłaliśmy pytania w formie wniosku o udostępnienie informacji publicznej zarówno do ministerstwa, jak i Głównego Inspektora Sanitarnego. Kto jest odpowiedzialny za ogłoszenie epidemii w Polsce? Odpowiedź brzmi: unijna agencja ECDC , w tym trudna do ustalenia powołana przez nią grupa ekspertów oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

MZ daje sobie czas – odpowiedzi zamierza udzielić dopiero przed 21 czerwca. GIS natomiast przysłał nam odpowiedź na następujące pytania:

1/ Jakie badania/raporty były podstawą uznania przez Głównego Inspektora Sanitarnego choroby powodowanej przez wirus SARS-CoV-2 za chorobę wysoce zakaźną? Wnosimy o udostępnienie listy ekspertów sporządzających raporty oraz udostępnienie treści raportów.

2/ Jakie badania/raporty zespołów ekspertów były podstawą skierowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego do Ministra Zdrowia wniosku o ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii na terytorium Polski? Wnosimy o udostępnienie listy ekspertów sporządzających raporty, treści raportów/badań oraz kopii wystosowanego wniosku wraz z załącznikami, a także komunikatu WHO o ogłoszeniu pandemii. 

Na pierwsze dwa pytania dotyczące podstaw merytorycznych ogłoszenia epidemii oraz nazwisk ekspertów otrzymaliśmy listę linków do strony ECDC (Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) –  agencji Unii Europejskiej z siedzibą w… Szwecji – w kraju, który nie zatrzymał życia i nie zastosował twardych obostrzeń wobec obywateli, nie poddając się zbiorowej histerii koronawirusowej. Wystarczyły zalecenia i częściowa izolacja. Pełna lista linków do strony agencji znajduje się na końcu artykułu.

Kolejne pytania brzmiały następująco:

3/ W oparciu o jakie kryteria inspektorzy sanitarni mają ustalać wysokość kar pieniężnych, nakładanych na podstawie art. 48a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi?

4/ Kto wydał inspektorom sanitarnym i pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznych polecenie nakładania jak najwyższych kar pieniężnych? Artykułu z 15 kwietnia 2020 r. na OnetWarszawa redaktora Piotra Halickiego i Tomasza Pajączka: ? Mamy przykaz z góry, by te kary był jak najwyższe. Dlatego inspektorzy się nie patyczkują. Nie wiem, czy chodzi o to, żeby ludzi przestraszyć, czy zrobiła się jakaś dziura w budżecie i trzeba ją załatać?.

5/ W oparciu o jakie dowody inspektorzy sanitarni mają prawo wydawać decyzje w przedmiocie nałożenia na osobę kary pieniężnej z art. 48a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi? Czy podstawą do nałożenia kary pieniężnej może być wyłącznie notatka funkcjonariusza policji, który formalnie nie jest stroną postępowania prowadzonego z art. 48a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi?  

6/ Jakie badania/raporty/powody stanowiły podstawę braku wydania przez Głównego Inspektora Sanitarnego kolejnego komunikatu w sprawie wstrzymania szczepień ochronnych od dnia 19 kwietnia 2020 r., mimo iż wcześniej były one wstrzymane, a oficjalnie sytuacja epidemiczna dotychczas nie uległa poprawie? Wnosimy o udostępnienie kopii raportów/badań.

7/ Jakiej wysokości kary pieniężne zostały nałożone od początku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii? Wnosimy o podanie kwot z uwzględnieniem podziału na poszczególne tygodnie. 

Na ostanie pytania GIS odpowiedział, że kwota nałożonych kar 11 maja 2020 r. wynosiła 12 793 666, 50 zł za 10 978 naruszeń prawa.

Poniżej pełna odpowiedź z GIS.Lista linków udostępnionych przez GIS w odpowiedzi na pytanie jakie badania/raporty były podstawą uznania przez Głównego Inspektora Sanitarnego choroby powodowanej przez wirus SARS-CoV-2 za chorobę wysoce zakaźną oraz były podstawą ogłoszenia epidemii?
GIS nie podał nam natomiast listy ekspertów sporządzających raporty, treści raportów/badań oraz kopii wystosowanego wniosku wraz z załącznikami, a także komunikatu WHO o ogłoszeniu pandemii.

1.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/pneumonia-cases-possibly-associated-novel-coronavirus-wuhan-china

2.

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/update-cluster-pneumonia-cases-associated-novel-coronavirus-wuhan-china-2019

3.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-cluster-pneumonia-cases-caused-novel-coronavirus-wuhan

4.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-outbreak-acute-respiratory-syndrome-associated-novel-coronavirus

5.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-outbreak-acute-respiratory-syndrome-associated-novel-0

6.

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-statement-following-reported-confirmed-case-2019-ncov-germany

7.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-outbreak-acute-respiratory-syndrome-associated-novel-1

8.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidelines-use-non-pharmaceutical-measures-delay-and-mitigate-impact-2019-ncov

9.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/outbreak-severe-acute-respiratorv-syndrome-coronavirus-2-sars-cov-2-increased

10.

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-statement-rapid-increase-covid-19-cases-italy

11.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-situation-italy

12.

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/covid-19-ecdc-updates-case-definition-eu-surveillance

13.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings

14.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-increased

15.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/resource-estimation-contact-tracing-quarantine-and-monitoring-activities-covid-19

16.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic-increased

17.

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/information-covid-19-specific-groups-patients-chronic-diseases-people

18.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-health-system-contingency-planning-during-widespread-transmission-sars

19

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/considerations-relating-social-distancing-measures-response-covid-19-second

20.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic

21.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-control-household-management-covid-19

22.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings

23.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic-eighth-update

24.

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management

25.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/coronavirus-disease-2019-covid-19-and-supply-substances-human-origin

26.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-prevention-and-control-measures-public-transport

27.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic-ninth-update