Pięć lat sejmowych debat o szczepieniach

Zawsze musi być dialog – mówił trzy lata temu dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk o debacie w kwestii szczepień. W tym samym czasie padły też słowa – Nie lekceważymy tych, którzy domagają się prawa do nieszczepienia ? z ust premier Beaty Szydło. Od tego czasu odbyło się wiele dyskusji i debat publicznych, również w Sejmie RP, a zmian systemowych nie widać. Co więcej, ogłoszono stan epidemii, a obecny Minister Zdrowia zapowiada obowiązkowe wyszczepienie na COVID-10 wszystkich Polaków. W kraju, który jak dotychczas nie wypłacił ani jednego odszkodowania za skutki narzuconych obowiązkiem szczepień.

2015 rok – „Obowiązkowe szczepienia w Polsce”

Pierwsza debata pt. „Obowiązkowe szczepienia w Polsce” została zorganizowana przez posła Patryka Jakiego (a późniejszego wiceministra sprawiedliwości) z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia STOP NOP, lekarzy oraz rodziców poszkodowanych dzieci oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, przedstawicielki Ministerstwa Zdrowia oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Odbyła się 15 września 2015 roku.

Debaty nie zauważyły media głównego nurtu, natomiast skutkiem tego wydarzenia było wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przed sądem lekarskim przeciw dr Katarzynie Bross – Walderdorff w 2016 roku. W podobnej sytuacji znalazła się dr n. med. Dorota Sienkiewicz (współautorka pracy przeglądowej „Powikłania neurologiczne po szczepieniach„), gdy dwa lata później była przesłuchiwana przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w oraz stanęła przed komisją etyki lekarskiej, która jednak odstąpiła od postawienia jej zarzutów, gdy zaczęły wpływać listy poparcia od zagranicznych naukowców i organizacji.

2018 rok – projekt obywatelski STOP NOP w Sejmie RP

Kolejna dyskusja w Sejmie miała miejsce, gdy był procedowany projekt Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia STOP NOP poparty przez ponad 120 tysięcy osób (od 3 października do 9 listopada 2018 roku). https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2796

Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zawiadomił wtedy rzeczników odpowiedzialności zawodowej o podejrzeniu przewinienia zawodowego popełnionego przez posłów lekarzy, którzy udzielili poparcia projektowi w pierwszym czytaniu.

Mimo naszego wniosku do przewodniczących połączonych komisji, nie dano nam czasu na zaproszenie zagranicznych naukowców, więc „z marszu” 8 listopada na posiedzenie przyjechały dwie wspomniane wyżej lekarki, którym przewodniczący Komisji Zdrowia Bartosz Arłukowicz nie pozwolił na swobodną wypowiedź, przepytując je natrętnie i podważając ich kompetencje zawodowe. Następnego dnia projekt obywatelski odrzucono, choć nie dotyczył zakazu szczepień, jak mylnie informowano opinię publiczną, a zwiększenia bezpieczeństwa szczepionych dzieci oraz respektowania prawa do świadomej zgody.

Zapis przebiegu posiedzenia komisji z dnia 8 listopada 2018 w sprawie projektu obywatelskiego STOP NOP:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=PSR-161

2016 – 2019 rok – posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych

Mnóstwo merytorycznych informacji związanych z wadami funkcjonowania systemu szczepień oraz działaniami niepożądanymi i wadami jakościowymi szczepionek, dostarczyli naukowcy zaproszeni przez Posła Pawła Skuteckiego i Stowarzyszenie STOP NOP na posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych w latach 2016 – 2019. Był to prof. Christopher Exley, dr n. farm. Loretta Bolgan, dr Stefano Montanari, dr Antonietta Gatti, dr Brian Hooker oraz dr Gerard Delepine. Stałymi gośćmi zespołu były wspomniane wcześniej lekarki, dr n. med. Dorota Sienkiewicz, dr Katarzyna Bross – Walderdorff oraz dr n.med. inż. Jerzy Sienkiewicz.

12-09-2019Debata: Jak rozmawiać z rodzicami o bezpieczeństwie szczepień?
Prezentacja_Dr. Loretta Bolgan

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=D080565FED15F024C125843B0038F35C

pos. 12.
14-06-20191. Paradoxical oncologic results of Gardasil in real life. A cancer registers study – Paradoksalne wyniki onkologiczne Gardasilu w prawdziwym życiu. Badanie rejestrów raka 2. Hepatitis B vaccine – Szczepionka wzwb. Prelegent: dr Gerard Delepine – francuski chirurg, onkolog, autor publikacji na temat korelacji szczepień przeciw HPV ze wzrostem ilości zachorowań na raka szyjki macicy.
Prezentacja 1_Gérard Delépine
Prezentacja 2_dr Gérard Delépine
list otwarty_dr Jacek Madej
Biała księga szczepień HPV

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=BC8D2FC6DC297136C12583D6002C8FDE

pos. 11.
04-04-20191. Projekt bezpiecznych szczepień – Robert Kennedy (prawnik, prezes organizacji: Children`s Health Defense); 2. Błędy i przekłamania w badaniach naukowych mających dowodzić bezpieczeństwa szczepień – dr Brian Hooker.
Prezentacja_Brian S. Hooker
Prezentacja_Senta Depuydt

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=D4D02FE48B2BDF2CC12583C3002A5D28

pos. 10.
19-02-20191. Metody analityczne badań szczepionek i wyniki tych badań (mikroskopia i chromatografia cieczowa) – dr Antonietta Gatti: Health, Law and Science Association; 2. Zanieczyszczenia w szczepionkach – dr Stefano Montanari: president of Health, Law and Science Association.
Zanieczyszczenia w szczepionkach – dr Stefano Montanari: president of Health, Law and Science Associatio
Metody analityczne badań szczepionek i wyniki tych badań (mikroskopia i chromatografia cieczowa) – dr Antonietta Gatti: Health, Law and Science Association

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=BB222BC9D13B1AE2C1258398003F7674

pos. 9.
08-01-2019Najnowsze badania na temat aluminium i bezpieczeństwa szczepień ochronnych. W spotkaniu weźmie udział prof. Christopher Exley (Keele University).
Prezentacja_dr Christopher Exley
Prezentacja_dr Loretta Bolgan

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=B0498322C260AE73C125835F00496EF1

pos. 8.
07-02-2018Bezpieczeństwo szczepień w kontekście właściwego przechowywania szczepionek.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=B4DF34EBAAF75FA5C125822B0030D2D6

pos. 7.
24-10-2017Profilaktyczne zabiegi medyczne, szczególnie szczepienia u noworodków, w kontekście praw człowieka, przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=B4A1BD737D270819C12581BC00353958

pos. 6.
19-04-2017FUNKCJONOWANIE SYSTEMU W ZAKRESIE ZGŁASZANIA NIEPOŻĄDANYCH DZIAŁAŃ PRODUKTÓW LECZNICZYCH

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=B2CF1D2D37B0B524C12580F100354726

pos. 5.
15-12-2016Przetarg na dostawę szczepionek przeciw pneumokokom a konflikt interesów urzędników i lekarzy, w tym ekspertów, odpowiedzialnych za polski system oraz program szczepień ochronnych.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=866182C7BDA258F0C125806E00472EFD

pos. 4.
08-06-2016Kalendarz szczepień.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=5C68A5CBE53FE427C1257FAE00373E61

pos. 3.
13-04-2016Zgłaszanie NOP – porównanie procedur na świecie, stan obecny w Polsce, dyskusja nad zmianami.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=94D40BCB939A2243C1257F79002685B6

pos. 2.
10-02-20161. Wybór prezydium Zespołu. 2. Wystąpienie p. Justyny Sochy ze Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” 3. Dyskusja. 4. Przyjęcie planu pracy na pierwsze półrocze 2016 r.pos. 1

Lekarze sądzeni za poglądy

21 maja 2020 roku Naczelny Sąd Lekarski skazał dr Huberta Czerniaka na dwa lata zawieszenia prawa wykonywania zawodu za poglądy w kwestii szczepień (chodzi o bliżej niesprecyzowane wypowiedzi podczas „Wiosny Zdrowia” oraz dla telewizji NTL). Lekarz będzie się odwoływał do Sądu Najwyższego. Już teraz nie może wykonywać swojego zawodu, choć jest bardzo ceniony przez pacjentów za skuteczność w leczeniu chorób i na wizytę u niego czeka się miesiącami.

Wkrótce ma zapaść również wyrok w sprawie odwoławczej od kary nagany za udział dr Katarzyny Bross – Walderdorff w sejmowej debacie sprzed pięciu lat (pierwotnie również miała nieprawomocnie zawieszone prawo wykonywania zawodu – mecenasowi Arkadiuszowi Teteli udało się zmienić ten wyrok).

Merytoryczna debata dotycząca obowiązku szczepień trwa od pięciu lat. W obliczu postępowań dyscyplinarnych wszczynanych przeciw lekarzom, coraz trudniej będzie przekonać przedstawicieli zawodów medycznych do publicznego prezentowania ich opinii krytycznych wobec obecnego systemu. Jest to bardzo niebezpieczne, teraz już nie tylko dla dzieci, ale dla wszystkich obywateli naszego kraju. Nadchodzi szczepionka na COVID-19. www.stopnop.com.pl/szczepionka-covid