Zawiadamiamy prokuraturę za wywieranie nacisku na lekarzy posłów i utrudnianie inicjatywy obywatelskiej

Poznań, dnia 12 października 2018 r.

Do
Prokuratura Rejonowa
Warszawa-Mokotów w Warszawie
ul. Wiktorska 91A
02-582 Warszawa

Zawiadamiający:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Wiedzy o Szczepieniach ?STOP NOP?
ul. Św. Marcin 29/8
61-806 Poznań

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Niniejszym zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie polegającym na składaniu zawiadomień do innych izb lekarskich na terytorium Polski o wszczęcie postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy w stosunku do lekarzy-posłów, którzy głosowali za skierowaniem obywatelskiego projektu w zakresie dobrowolności szczepień do prac w komisjach sejmowych, czym popełnili przestępstwo z art. 19 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Uzasadnienie

W dniu 3 października 2018 r. odbyła się w Sejmie debata nad Obywatelskim projektem ustawy o dobrowolności szczepień. Szereg lekarzy podczas głosowania nad projektem w dniu 4 października 2018 r. opowiedziało się za skierowanie projektu do prac w komisjach sejmowych. Powyższe spowodowało natychmiastową reakcję w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, której członkowie zaczęli wysyłać do poszczególnych izb wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do lekarzy-posłów, którzy głosowali za skierowaniem projektu do komisji parlamentarnej, zarzucając im, że dopuścili się naruszenia przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Dowód:
– wydruk artykułu pt. Za co te szykany z dnia 10.10.2018 r. – opublikowanego na stronie https://naszdziennik.pl/polska-kraj/201995,za-co-te-szykany.html.

Powyższe wskazuję, iż członkowie izby lekarskiej swoim zachowaniem mogą próbować wpłynąć na dalsze decyzje posłów w zakresie głosowania nad obywatelskim projektem ustawy o dobrowolności szczepień i tym samym wywierają wpływ na wykonywanie inicjatywy ustawodawczej, co w świetle art. 19 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli jest niedopuszczalne.

 

Poznań, dnia 12 października 2018 r.

Do
Prokuratury Rejonowej
Poznań-Stare Miasto
ul. Solna 10
61-736 Poznań

Zawiadamiający:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Wiedzy o Szczepieniach ?STOP NOP?
ul. Św. Marcin 29/8
61-806 Poznań

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Niniejszym zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Poznaniu polegającym na wszczęciu wobec posła i zarazem lekarza Krzysztofa Ostrowskiego czynności sprawdzających w zakresie jego odpowiedzialności zawodowej za wygłoszone wystąpienie podczas debaty sejmowej nad projektem ustawy o dobrowolności szczepień mającej miejsce w dniu 3 października 2018 r. jak i za głosowanie przez Posła za skierowaniem obywatelskiego projektu w zakresie dobrowolności szczepień do prac w komisjach sejmowych, czym popełnili przestępstwo z art. 19 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Uzasadnienie

W dniu 3 października 2018 r. odbyła się w Sejmie debata nad Obywatelskim projektem ustawy o dobrowolności szczepień. Poseł Krzysztof Ostrowski, który jest z zawodu lekarzem, opowiedział się za skierowaniem obywatelskiego projektu do prac w komisjach i za tym zagłosował. Powyższe spowodowało natychmiastową reakcję w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej, która od razu podjęła czynności sprawdzające w stosunku do Pana Posła w zakresie naruszenia przez niego tym zachowaniem przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej. W wypowiedziach medialnych rzecznik prasowy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Katarzyna Strzałkowska wskazuje, iż członkowie izby nie wykluczają postępowania przed okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej.

Dowód:
– wydruk artykułu pt. Za co te szykany z dnia 10.10.2018 r. – opublikowanego na stronie https://naszdziennik.pl/polska-kraj/201995,za-co-te-szykany.html.

Powyższe wskazuję, iż członkowie izby lekarskiej poprzez wszczęcie czynności sprawdzających mogą próbować wpłynąć na dalsze decyzje Pana Posła w zakresie głosowania nad obywatelskim projektem ustawy o dobrowolności szczepień i tym samym wywierają wpływ na wykonywanie inicjatywy ustawodawczej.

Podkreślić należy, iż Poseł Krzysztof Ostrowski jako lekarz podlega odpowiedzialności zawodowej lekarzy, a Wielkopolska Izba Lekarska mając tego świadomość poprzez wszczęcie czynności sprawdzajacych próbuje skłonić go do zmiany decyzji i głosowania za odrzuceniem/nieprzyjęciem tego projektu, co w art. 19 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli jest niedopuszczalne.