Justyna Socha prezesem STOP NOP

Oświadczenie

Dla realizacji celów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP 16.12.2022 r. Walne Zgromadzenie Członków obdarzyło mnie ponownie zaufaniem powołując na funkcję Prezesa Zarządu. Wiceprezesem została Aneta Śmigielska, a Sekretarzem Zarządu Agnieszka Kopacka.
Odwołano poprzedni Zarząd.

Możecie niezmiennie liczyć na nasze wsparcie i aktywność w działaniu na rzecz prawa do pełnej informacji i wolności wyboru.

Justyna Socha

Edytowane 14.07.2023:

KRS 21.06.2023 potwierdził powyższe zmiany w składzie zarządu.