Koszty lockdownu: Ministerstwo Zdrowia działa po omacku

Rok temu STOP NOP wysłało do Ministerstwa Zdrowia wniosek z listą kilkudziesięciu pytań dotyczących podstaw wprowadzenia lockdownu. Odpowiedzi na część z nich uzyskaliśmy dopiero po wyroku sądu. Które pytanie było najbardziej niewygodne?

Zapytaliśmy m.in.:

Jakie są szacowane przez Ministra Zdrowia koszty problemów zdrowotnych u całej polskiej populacji wynikających ze stresu, braku ruchu, braku przebywania na świeżym powietrzu, braku przebywania na słońcu, niedotlenienia i innych negatywnych skutków noszenia maseczek, braku dostępu do usług medycznych będących skutkiem
powszechnej izolacji i kwarantanny oraz sparaliżowaniem systemu ochrony zdrowia? Ile osób już straciło i może wkrótce w związku z tym stracić zdrowie i życie?

Ministerstwo odpowiedziało rok później 1 kwietnia 2021:

W związku z powyższym pytaniem, MZ został zobligowany do udzielenia odpowiedzi
z wyłączeniem żądania podania potencjalnej liczby zgonów. Wyjaśnić należy, iż MZ nie posiada szacunków w zakresie ?kosztów problemów zdrowotnych u całej polskiej populacji wynikających ze stresu, braku ruchu, braku przebywania na świeżym powietrzu, braku przebywania na słońcu, niedotlenienia i innych negatywnych skutków noszenia maseczek, braku dostępu do usług medycznych będących skutkiem powszechnej izolacji i kwarantanny oraz sparaliżowaniem systemu ochrony zdrowia? podlegających udostępnieniu w trybie i na zasadach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie odnosząc się do drugiej części pytania tj.: ile osób już straciło zdrowie i życie wyjaśnić należy, iż Ministerstwo Zdrowia nie posiada przedmiotowych informacji. Celem uszczegółowienia podkreślić również należy, iż MZ nie prowadzi statystyki w zakresie utraty zdrowia i życia ?wynikających ze stresu, braku ruchu, braku przebywania na świeżym powietrzu, braku przebywania na słońcu, niedotlenienia i innych negatywnych skutków noszenia maseczek, braku dostępu do usług medycznych będących skutkiem powszechnej izolacji i kwarantanny oraz sparaliżowaniem systemu ochrony zdrowia?.

Więcej informacji https://stopnop.com.pl/wygrana-wsa/

Wesprzyj działania STOP NOP darowizną! www.stopnop.com.pl/darowizna