Przełomowe badanie: szczepione dzieci częściej chorują

„Pilotażowe badanie porównawcze zdrowia szczepionych i nieszczepionych amerykańskich dzieci w wieku 6 do 12 lat”

WYNIKI. Dzieci szczepione:

  • 30 razy częściej chorowały na alergiczne katary,
  • 22 razy częściej stosowały leki na alergie,
  • 3 razy częściej występowały zmiany skórne alergiczne
  • 5 razy częściej były upośledzone umysłowo i miały trudności w nauce,
  • 4,2 razy częściej na ADHD i autyzm,
  • 4 razy częściej cierpiały na choroby neurorozwojowe,
  • razy częściej chorowały na zapalenie ucha środkowego
  • 6 razy częściej chorują na zapalenie płuc,
  • 4 razy większe ryzyko zdiagnozowania choroby przewlekłej
  • szczepienia u wcześniaków wiązały się ze zdecydowanie częstszym występowaniem zaburzeń neurorozwojowych

Wnioski: konieczność dalszych badań dzieci szczepionych i nieszczepionych celem oceny:

1. efektów odległych szczepień skumulowanych
2. efektów szczepień w zależności od wieku i stanu zdrowia dziecka
3. sumarycznej liczby szczepień podawanych dziecku w jednym czasie
4. wpływu innych składników szczepionek na stan zdrowia dzieci
5. mechanizmów uszkodzeń wywołanych szczepieniami

Pilot comparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6- to 12- year old U.S. children

Anthony R Mawson – professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Jackson State University, Jackson, MS 39213, USA

Brian D Ray – president, National Home Education Research Institute, PO Box 13939, Salem, OR 97309, USA

Azad R Bhuiyan – associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Jackson State University, Jackson, MS 39213, USA

Binu Jacob

https://www.oatext.com/Pilot-comparative-study-on-the-health-of-vaccinated-and-unvaccinated-6-to-12-year-old-U-S-children.php

Journal od Translational Science, 2017

Badanie ankietowe rodziców dzieci, przeprowadzone przez U.S. Instituteof Medicine w 4 stanach.

Autorzy poddali badaniu ankietowemu: 405 dzieci szczepionych, 261 nieszczepionych.