Odpowiedź dla OKO.press – nasz projekt jest propacjencki – nie antyszczepionkowy

Dobrze mu patrzyło z oczu. Kim się okazał? – odpowiedź na artykuł „Przejdziem odrę? Antyszczepionkowa ustawa już w sejmie”

Maciej Piasecki z OKO.press? napisał do mnie smsa na początku lipca. Poprosił o dłuższą rozmowę. Zapewniał mnie, że będę miała prawo do autoryzacji wypowiedzi. Nie było żadnej autoryzacji. https://oko.press/przejdziem-odre-antyszczepionkowa-ustawa-juz-w-sejmie/

Na początku zapytał czy chcemy projektem obywatelskiej ustawy zniechęcić Polaków do szczepień.

Odpowiedziałam, że celem jest dobrowolność szczepień wzorem 20 państw Europy oraz respektowanie praw pacjenta, człowieka, rodziny. Podkreśliłam, że osoby, które utworzyły komitet i Stowarzyszenie nie chcą odbierać wyboru osobom przekonanym do szczepień, a wręcz chcemy zwiększyć bezpieczeństwo tego systemu. Rozwiązania, które proponuje projekt są przede wszystkim w interesie szczepionych dzieci.

Powiedział, że przeczytał projekt wraz z uzasadnieniem, gdzie zaznaczyliśmy jak ważna jest informacja przed szczepieniem o możliwych powikłaniach i konieczność wykluczenia przeciwwskazań, wykonywania badań. Zapytał czy jeżeli to zostanie spełnione przez lekarza czy należy szczepić dziecko?

Odpowiedziałam, ze to jest decyzja rodzica. Że m.in. art. 16 ustawy o prawach pacjenta gwarantuje prawo do świadomej zgody. Że to jest święte prawo rodzica żeby wyrazić zgodę lub odmówić tej zgody. Może szczepić później, może szczepić innym preparatem niż teraz narzuca sztywny, urzędniczy kalendarz szczepień i jeśli lekarz wykona badania, jeśli poda metody wykluczenia przeciwwskazań przewidzianych przez producenta w ulotce czy charakterystyce szczepionki, rodzic ma prawo wyrażenia zgody na zabieg szczepienia. Ma też prawo odmowy tej zgody.

Mówił, że wyczytał w uzasadnieniu o alternatywnych szczepionkach polskich producentów.

Faktycznie w tej chwili już tylko polscy producenci proponują szczepionki monowalentne, pojedyncze. Wielkie międzynarodowe koncerny dążą do sprzedaży szczepionek wysokoskojarzonych. A rodzic powinien mieć wybór. Podejmowaliśmy już takie inicjatywy np. Petycja o indywidualny kalendarz szczepień http://www.bip.mz.gov.pl/petycje/petycja-o-indywidualny-program-szczepienia-dla-dzieci/ , gdzie postulujemy żeby dać rodzicom dostęp do przeróżnych preparatów, żeby zmienić ich skład np. wycofując tiomersal. Od zawsze podkreślamy prawo rodzica do decyzji po uzyskaniu wyczerpujących informacji i ustaleniu bilansu korzyści i strat, bo tylko oni ponoszą konsekwencje decyzji. Oni i dziecko.

Nie zacytował ani jednej mojej wypowiedzi, nie wspomniał o przytoczonych argumentach. Jego tekst jest natomiast pełen fałszywych informacji, które stawiają nas w niekorzystnym świetle.

1. W Europie trwa epidemia odry – fałsz.

To co obserwujemy jest określane jako tzw. ogniska zachorowań. Nigdzie w Europie nie ogłoszono stanu epidemii. Nie ogłosiła epidemii Światowa Organizacja Zdrowia. Nie było epidemii w Czechach i nie interweniowało wojsko ? fałszywe informacje przekazywane przez polskie media sprostowała czeska ambasada. Nie ogłoszono również epidemii na Ukrainie ? co potwierdziło pismo z ukraińskiego ministerstwa. Nie ogłoszono też żadnej epidemii w Polsce. Trwają jedynie fałszywe epidemie w mediach.
Źródło: https://www.mzv.cz/warsaw/pl/aktualnosci/informacja_dotyczaca_pojawienia_sie.html

2. Zniesienie obowiązku spowoduje epidemię, obowiązek zwiększa liczbę szczepień ? fałsz

20 państw ma dobrowolność szczepień i nie ogłoszono tam żadnej epidemii. Co do liczby rezygnacji ze szczepień, brak odpowiedzi na podstawowe pytania, brak odpowiedzialności za NOP, obecny restrykcyjny system, nakładanie grzywien przymuszających do szczepień, skłania rodziców do lawinowej rezygnacji. Liczba nieszczepionych dzieci wzrosła dziesięciokrotnie w ciągu 10 lat. ?Porównanie nie potwierdza związku pomiędzy obowiązkowością szczepienia a wyszczepialnością wśród dzieci w państwach UE/EOG.?- mówią wnioski z projektu przeprowadzanego na zlecenie Komisji Europejskiej.
Źródło: http://www.asset-scienceinsociety.eu/reports/page1.html

3. STOP NOP jest organizacją antyszczepionkową ? fałsz.

Informowałam o tym w rozmowie z Maciejem Piaseckim. Jesteśmy organizacją propacjencką. Czy z tego powodu nie użył ani jednej mojej wypowiedzi? Wyjaśnia to żądanie sprostowania wysłanie do TVN:
?Informujemy, że przygotowany projekt nie przewiduje likwidacji szczepień, stąd niezrozumiałe jest nazywanie autorów projektu ?antyszczepionkowcami?. Postulat wielu rodziców, w szczególności tych których dzieci zostały dotknięte powikłaniami poszczepiennymi, dotyczy jedynie wprowadzenia dobrowolności obowiązkowych szczepień ochronnych (tych z art. 17 ust. 1 ustawy). Szczepienia te są wykonywane bez względu na istnienie zagrożenia epidemiologicznego. Drugi rodzaj szczepień został przewidziany w ustawie na wypadek stwierdzenia zagrożenia lub też wystąpienia epidemii (art. 33 ustawy, tzw. ?szczepienia akcyjne?). Nikt nie postuluje zniesienia ?szczepień akcyjnych?, ani zakazania wykonywania szczepień ?ochronnych?. Jedynie ogromna rzesza rodziców pragnie możliwości wyboru w zakresie wykonywania szczepień ochronnych.
W postulacie tym nie ma nic nadzwyczajnego, gdyż szczepienia ochronne są dobrowolne w 20 innych krajach Europy, np. w Niemczech i mimo to, nie występują tam epidemie chorób zakaźnych. Dotychczasowe rozwiązanie jest nielogiczne, gdyż przymus wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych dotyczy samych dzieci w sytuacji, gdy nie ma szczepionki, która gwarantuje odporność na całe życie osoby zaszczepionej. Nadto nikt do dziś dnia nie oszacował kosztów leczenia powikłań poszczepiennych, a mimo to twierdzi się, że szczepienia są bezpieczne i bilans korzyści uzasadnia ich dalsze wykonywanie.

Nadto sformułowania zawarte w materiale jak ?Epidemia głupoty?, ?Mądrych inaczej przybywa? są obraźliwe.

Z tego względu żądamy ich usunięcia z materiału oraz przeprosin.
Skoro jest ryzyko, rodzice chcą mieć prawo wyboru tak jak w innych cywilizowanych krajach.?

Źródło: www.stopnop.com.pl/fakty-tvn

4. Poparcie dla dobrowolności szczepień Patryka Jakiego to postawa antyszczepionkowa ? fałsz.

Trudno nazwać antyszczepionkowcami ministrów zdrowia i rządy państw gdzie jest dobrowolność szczepień. Nie ma nic antyszczepionkowego w twierdzeniu ?Postępowanie w zakresie przymuszania do szczepień stanowi dyskryminację obywateli RP w stosunku do pozostałych mieszkańców Unii Europejskiej?.

Źródło: http://stopnop.com.pl/minister-patryk-jaki-obowiazek-szczepien-to-dyskryminacja-wiekszosc-panstw-ue-daje-wolny-wybor/

5. Ciężkich NOP jest tylko kilka rocznie i nie było zgonów po szczepieniach ? fałsz

Według NIZP ? PZH liczba odnotowanych zgonów to 18. Liczba zarejestrowanych NOP do 2016 roku podwoiła swoją wartość w ciągu 10 lat. Według klasyfikacji WHO ciężkich NOP jest dużo więcej niż kilka – 483 w 2016 roku.

Źródło: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html

6. Wadliwość systemu NOP to teoria spiskowa ? fałsz.

– ?Zgłaszalność chorób zakaźnych i NOP w Polsce jest niedostateczna i bardzo zróżnicowana terytorialnie.? ? prof. Andrzej Zieliński, epidemiolog.
– ?Na podstawie wyników pracy stwierdzono, że występują trudności z rozpoznawaniem HHE przez lekarzy rodzinnych i pediatrów, co powoduje znacznie zaniżoną liczbę rejestrowanych w Polsce przypadków tego niepożądanego odczynu poszczepiennego? – Prof. Jacek Wysocki i dr Hana Czajka ? wakcynolodzy .
– ?Otóż to, że lekarz nie zgłasza zdarzenia, które matka sugeruje, że jest niepożądane, wywodzi się bardzo często z tego, że się boi, że nie wie co tak naprawdę go czeka. Że w większości sytuacji nastąpi prosta retorsja. Interwencja sanepidu w jego punkcie szczepień.? ? dr Paweł Grzesiowski.
– Szacuje się, że w amerykańskim systemie VAERS zgłasza się jedynie od jednego do dziesięciu procent wszystkich niepożądanych odczynów poszczepiennych.
– W roku 2017 profesor Mirosław Wysocki (dyrektor w latach 2010 ? 2017 NIZP-PZH) apelował: ?Nie podlega żadnej dyskusji, że powinniśmy lepiej niż dotychczas rejestrować niepożądane odczyny poszczepienne. Dialog w tej kwestii jest bardzo potrzebny? ? powiedział otwierając konferencję zorganizowaną w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień 2017.?.

Źródło:
https://web.archive.org/web/20080801013451/http://www.pzh.gov.pl/page/index.php?id=49&tx_ttnews%5Btt_news%5D=21&tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&cHash=ad2ae0817c
http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2017/01/Zesp%C3%B3%C5%82-HHE-po-DTPw.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x54ok7x
Rosenthal S, Chen R. The reporting sensitivities of two passive surveillance systems for vaccine adverse events [Słabe punkty sprawozdawczości dwóch biernych programów nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi]. Am J Public Health 1995; 85: str. 1706-9.
Braun M. Vaccine adverse event reporting system (VAERS): usefulness and limitations [System zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych (VAERS): przydatność i ograniczenia]. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health [Szkoła Zdrowia Publicznego Johns Hopkins Bloomberg].

7. Sensacyjne tytuły mają na celu zniechęcenie do szczepień ? fałsz.

Zacytowane przez Macieja Piaseckiego tytuły z naszej strony określone jako ?sensacyjne? maja zachęcić do zbiórki pieniędzy na pomoc prawną dla ofiar niesprawiedliwego systemu, w którym społeczeństwo pasożytuje na jego ofiarach.

8. Mediolański wyrok w sprawie autyzmu został uchylony ? fałsz.

Wyrok jest prawomocny i zasądza odszkodowanie od państwa dla ofiary szczepionki 6 w 1 Infanrix Hexa. Autor pomylił go z innym wyrokiem z 2013 roku dotyczącym szczepionki MMR i faktycznie uchylonym po zaskarżeniu wyroku przez Włochy. ? Biegły potwierdził, że dziecko choruje na autyzm oraz z całą powagą dokładnie sprawdził związek przyczynowo skutkowy pomiędzy podaniem dziecku szcześciowartościowej szczepionki Infanrix Hexa SK w 2006 r., pozwalając sobie odwołać się do komleksowej ekspertyzy ? mówi wyrok. Biegły odrzucił przyczyny genetyczne ? Ponadto biegły sądowy uznał za wiarygodne stwierdzenie, iż w szczepionce Infanrix Hexa SK znajduje się rtęć stosowana jako środek dezynfekujący ? czytamy dalej o opinii biegłego powołującego się na raporty producenta szczepionki GSK. Wyrok wjaśnia również mechanizm powstania zaburzeń autystycznych na skutek podania szczepionki. Polimorfizm wywołał wrażliwość na toksyczność jednego lub wielu jej składników (lub zanieczyszczeń).
Wyrok jest dostępny tutaj http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/Vaccine-Italia-wyrok-s%C4%85du.pdf

9. Na Ukrainie jest epidemia odry ? fałsz.

Zarówno ministerstwo zdrowia jak WHO nie potwierdzają ogłoszenia epidemii na Ukrainie. Jest natomiast ognisko, które zaczęło rosnąć wraz z uzupełnianiem szczepień.
http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2018/06/FB_IMG_1530283908706.jpg
http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2018/06/FB_IMG_1530283912456.jpg
https://stichtingvaccinvrij.nl/outbreak-of-over-12000-cases-of-measles-in-ukraine-is-caused-by-recent-vaccination-campaign/

10. STOP NOP jest ruchem ?ekstremalnym? ? fałsz

Ekstremistów wychowuje obecny system. Jeśli projekt nie przejdzie, problem będzie narastał. Cele projektu są pozytywne i w zwłaszcza w interesie szczepiących.
www.stopnop.com.pl/projekt

11. 13 państw ma dobrowolne szczepienia ? fałsz.

Według strony ECDC państw, w których jest dobrowolnośc szczepień jest 20. Dobrowolne, refundowane szczepienia prowadzi Austria,Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, a nawet Rosja. Źródło: https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/

12. Europa zmierza ku zaostrzeniu przepisów ? fałsz.

Obowiązek odrzuciła Szczecja, Finlandia, Dania i Niemcy. Liczbę obowiązkowych szczepionek rozszerzyły Włochy i Francja. Zdeterminowani rodzice wpłynęli jednak na wynik wyborów, a na nową minister zdrowia we Włoszech powołano osobę przeciwną obowiązkowi szczepień z partii antysystemowej. Obecnie wycofano się z obowiązku przedstawiania zaświadczeń o szczepieniach w szkołach i przedszkolach.

Źródło
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_giugno_01/giulia-grillo-m5s-salute-io-contraria-all-obbligo-vaccini-25b41d54-656f-11e8-b063-cd4146153181.shtml

We Francji zaostrzenie prawa spowodowało to protest naukowców i medyków apelujących o zniesienie obowiązku, przesuniecie szczepień na po drugim roku życia oraz wycofanie aluminium ze składu szczepionek. Niekwestionowane autorytety medyczne, prof. Luc Montagnier, laureat nagrody Nobla za wykrycie wirusa HIV oraz prof. Henri Joyeux, laureat nagrody w dziedzinie profilaktyki przeciwnowotworowej, wystosowały apel sygnowany przez 120 lekarzy a podpisany już przez ok. 8 tys. pracowników służby zdrowia. Wersję ogólną podpisało ponad 50 tysięcy osób. https://www.11vaccinsobligatoires.com/appel-montagnier-joyeux/script/

W grudniu 2016 roku stanowisko zajęła również duńska minister zdrowia wyrażając brak poparcia dla takich rozwiązań.
Stąd: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1396350387082148&id=115104055206794&_rdr

Natomiast maju 2017 roku szwedzki parlament odrzucił siedem poprawek, które miały wprowadzić obowiązkowe szczepienia. Uznał, że są sprzeczne z konstytucyjnymi prawami obywateli. Źródło http://www.thenhf.se/riksdagen-rostade-nej-till-alla-vaccinmotioner/

13. Przyczyna ognisk odry są ?ruchy antyszczepionkowe? ? fałsz

WHO informuje w najnowszym komunikacie, że liczba szczepionych dzieci wzrosła od 88% do 90%. A przyczyną ognisk są migracje. http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/measles-cases-hit-record-high-in-the-european-region

Artykuł zlecony przez ECDC mówi: „Niektóre ogniska odry w UE / EOG wynikały z nieoptymalnego zasięgu szczepień w populacjach migrantów” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4741262/

Naliczniejszą grupą podatną na odrę w Polsce są osoby szczepione jedną dawką szczepionki (teraz wymagane są dwie). Ponad 700 tys. osób. https://szczepieniaodra.wordpress.com/podatni-na-odre-w-polsce-cz-ii/

Po opublikowaniu artykułu zadzwoniłam do pana Macieja informując go które z informacji w jego artykule są fałszywe. Napisałam też maila z dowodami, że przekazuje fałszywe informacje kończąc go słowami: „Liczę przede wszystkim na usunięcie z Pana artykułu insynuacji, że jestesmy ruchem antyszczepionkowym i że antyszczepionkowy jest nasz obywatelski projekt.”

Błędy nie zostały poprawione. Nie zmieniono wprowadzającego w błąd tytułu. Pojawiła się natomiast notka o mastępującej treści na dole tekstu:

Aktualizacja: Po publikacji artykułu Justyna Socha skontaktowała się z redakcją, prosząc o sprostowanie. Nie chce, aby Stop NOP określać ruchem antyszczepionkowym, gdyż ? jak deklaruje ? jej organizacja nie występuje przeciwko szczepionkom, a jedynie o zmianę polskiego prawa na wzór krajów zachodniej Europy. Podkreśla też, że stowarzyszenie występuje za refundacją szczepionek dla dzieci i dorosłych z budżetu państwa.”

Dlaczego zatem nie zmieniono tytułu sugerującego, że celem projektu jest sprowadzenie na Polaków epidemii? Na OKO.press (portalu związanym ze spółką AGORA) czytamy o autorze:

„Maciek Piasecki (1988) ? studiował historię sztuki i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się relacjami między kulturą a sprawami społecznymi, takimi jak radykalizm polityczny czy dyskryminacja w dostępie do usług publicznych. Debiutował w ?Machinie?, publikował m.in. w ?Wysokich Obcasach?, ?Dwutygodniku? i ?VICE?. Prowadzi wolontariat ?Kotexpol?, który pomaga w opiece nad kotami, promując adopcję ze schronisk.”

Czyżby pan Maciej miał więcej serca dla kotów niż poszkodowanych dzieci np. z gruźlicą poszczepienną? http://stopnop.com.pl/pozew/ i z innymi ciężkimi niepożądanymi odczynami poszczepiennymi? http://stopnop.com.pl/czerwonakartka-autentyczne-historie-poszkodowanych-przez-szczepienia-przyslij-swoja-historie/ Dlaczego nie zajmie się ?dyskryminacją w dostępie do usług publicznych? dotyczącą dzieci z NOP lub nieszczepionych według urzędowego kalendarza szczepień oraz dyskryminacją polskich rodziców w stosunku do obywateli 20 państw Europy? Dlaczego jego zainteresowania nie budzą informacje, że nieszczepione dzieci są zdrowsze?

https://www.oatext.com/Pilot-comparative-study-on-the-health-of-vaccinated-and-unvaccinated-6-to-12-year-old-U-S-children.php Z jakiego powodu media związane ze spółką AGORA od wielu lat tak agresywnie atakują środowisko zabiegające o poszanowanie praw człowieka? http://stopnop.com.pl/trybunal/

Wreszcie dlaczego OKO.press Ośrodek Kontroli Obywatelskiej odmawia praw obywatelskich rodzicom, którzy chcą z nich korzystać dla dobra i bezpieczeństwa swoich dzieci? Dlaczego nie dostrzega, że Niemcy nie wprowadziły obowiązku ze względu na szacunek dla obywateli? https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/videos/2051437298217021/

Na te pytania odpowiedzcie sami?

Mimo kłód rzucanych nam pod nogi nie poddamy się w dążeniu do respektowania naszych praw i obronie naszych dzieci. Bądźcie pod sejmem na początku października gdy odbędzie się pierwsze czytanie pierwszej na świecie obywatelskiej inicjatywy o dobrowolność szczepień. Jest ryzyko, musi być wybór!

Justyna Socha

Pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Stowarzyszenia STOP NOP
______________________________________________

Porównaj obecne prawo ze zmianami projektu obywatelskiego STOP NOP

Pełny projekt z uzasadnieniem można pobrać tutaj http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2018/02/projekt_zmian_ustawy_komitetu_stop_nop_z_uzasadnieniem.docx

1. #wybór DOBROWOLNE, REFUNDOWANE SZCZEPIENIA
? dobrowolność szczepień ma 20 państw europejskich ? z ustawy zostaje usunięte słowo ?obowiązkowe?, co jest wyrazem szacunku dla praw obywatelskich. Państwo nadal będzie mogło nałożyć taki obowiązek w sytuacji zagrożenia epidemicznego, ale w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie, w tym również do sądu administracyjnego.
JAK JEST TERAZ?
? gdy nie szczepisz według planu urzędników, bo chcesz później, pojedyńczo lub wcale np. po doświadczeniu NOP przez dziecko ? jesteś narażony na poniżające traktowanie przez personel przychodni, grzywny przymuszające od 1000 do kilku tysięcy na rodzinę, ostracyzm, sporadycznie sprawy sądowe o ograniczenie władzy rodzicielskiej

2. #świadomazgoda WYWIAD LEKARSKI
? dokładny wywiad lekarski ?odnośnie aktualnego stanu zdrowia, w tym alergii, astmy, chorób immunologicznych, neurologicznych oraz powikłań poszczepiennych? również u członków rodziny oraz pisemna informacja o ryzyku przed szczepieniem ? pozwolą zminimalizować ryzyko NOP. Lekarz będzie musiał poinformować cię o szczepionkach dopuszczonych do obrotu i które z nich powstały z użyciem linii komórkowych z aborcji
JAK JEST TERAZ?
? lekarz informuje tylko o łagodnych odczynach ignorując kwestię rzetelnej informacji i wykluczenie przeciwwskazań, które przewiduje producent. Gdy dziecko straci zdrowie zostajesz z tym sam często bez prawidłowej diagnozy i wsparcia oraz z widmem grzywny gdy nie chcesz szczepić dalej.

3. #odpowiedzialność WYWIAD PO SZCZEPIENIU
? dokładny wywiad lekarski podczas pierwszej wizyty po szczepieniu, który pozwoli odnotować więcej NOP (niepożądanych odczynów poszczepiennych o związku czasowym) i ocenić czy polskie dzieci są bezpieczne
JAK JEST TERAZ?
? teraz lekarz nie chce zgłaszać NOP, bo donosi na siebie, natomiast nadzorem zajmuje sie sanepid, który czuwa nad maksymalną liczbą szczepień (sprzeczność kompetencji) ? NOPy są przeszkodą w osiągnięciu tego celu ? w efekcie do statystyk nie trafiają nawet zgony

4. #bezpieczeństwo KONTROLA SĄDOWA NAD NOP
? rodzic zgłosi pogorszenie zdrowia po szczepieniu (NOP), będzie nadzór sądowy nad ich rejestrem (co jest realizacją praw konstytucyjnych)
JAK JEST TERAZ?
? zgłoszenie NOP jest traktowane jako dokuczliwy obowiązek lekarza ? nietespektowana obecnie dyrektywa UE przewiduje prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych ? brak zgłoszeń to niebezpieczenstwo dla dzieci ? podawane są szczepionki, które powinny być poddane kontroli i wycofane

5. #kontrolaspołeczna KONSULTACJE PUBLICZNE ZMIAN
? możliwość zgłaszania uwag do zmian kalendarza szczepień (konsultacje publiczne są koniecznością w demokratycznym państwie).
JAK JEST TERAZ?
? teraz decyzje ekspertów o nieujawnionym związku z producentami szczepionek są niejawne i dokładanie kolejnych obowiązkowych dawek motywują np. ?równym dostępem producentów? do udziału w przetargu.