Co zmieni obywatelski projekt STOP NOP?

SZCZEPIENIA. Musisz to przeczytać!

Porównaj obecne prawo ze zmianami projektu obywatelskiego STOP NOP
Pełny projekt z uzasadnieniem można pobrać tutaj projekt_zmian_ustawy_komitetu_stop_nop_z_uzasadnieniem
1. #wybór DOBROWOLNE, REFUNDOWANE SZCZEPIENIA
? dobrowolność szczepień ma 20 państw europejskich ? z ustawy zostaje usunięte słowo ?obowiązkowe?, co jest wyrazem szacunku dla praw obywatelskich. Państwo nadal będzie mogło nałożyć taki obowiązek w sytuacji zagrożenia epidemicznego, ale w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie, w tym również do sądu administracyjnego.
JAK JEST TERAZ? 
– gdy nie szczepisz według planu urzędników, bo chcesz później, pojedyńczo lub wcale np. po doświadczeniu NOP przez dziecko – jesteś narażony na poniżające traktowanie przez personel przychodni, grzywny przymuszające od 1000 do kilku tysięcy na rodzinę, ostracyzm, sporadycznie sprawy sądowe o ograniczenie władzy rodzicielskiej
2. #świadomazgoda WYWIAD LEKARSKI
? dokładny wywiad lekarski „odnośnie aktualnego stanu zdrowia, w tym alergii, astmy, chorób immunologicznych, neurologicznych oraz powikłań poszczepiennych” również u członków rodziny oraz pisemna informacja o ryzyku przed szczepieniem – pozwolą zminimalizować ryzyko NOP. Lekarz będzie musiał poinformować cię o szczepionkach dopuszczonych do obrotu i które z nich powstały z użyciem linii komórkowych z aborcji
JAK JEST TERAZ? 
– lekarz informuje tylko o łagodnych odczynach ignorując kwestię rzetelnej informacji i wykluczenie przeciwwskazań, które przewiduje producent.  Gdy dziecko straci zdrowie zostajesz z tym sam często bez prawidłowej diagnozy i wsparcia oraz z widmem grzywny gdy nie chcesz szczepić dalej.
3. #odpowiedzialność WYWIAD PO SZCZEPIENIU
? dokładny wywiad lekarski podczas pierwszej wizyty po szczepieniu, który pozwoli odnotować więcej NOP (niepożądanych odczynów poszczepiennych o związku czasowym) i ocenić czy polskie dzieci są bezpieczne
JAK JEST TERAZ?
– teraz lekarz nie chce zgłaszać NOP, bo donosi na siebie, natomiast nadzorem zajmuje sie sanepid, który czuwa nad maksymalną liczbą szczepień (sprzeczność kompetencji) – NOPy są przeszkodą w osiągnięciu tego celu – w efekcie do statystyk nie trafiają nawet zgony
4. #bezpieczeństwo KONTROLA SĄDOWA NAD NOP 
? rodzic zgłosi pogorszenie zdrowia po szczepieniu (NOP), będzie nadzór sądowy nad ich rejestrem (co jest realizacją praw konstytucyjnych)
JAK JEST TERAZ?
– zgloszenie NOP jest traktowane jako dokuczliwy obowiązek lekarza – nietespektowana obecnie dyrektywa UE przewiduje prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych – brak zgłoszeń to niebezpieczenstwo dla dzieci – podawane są szczepionki, ktore powinny być poddane kontroli i wycofane
5. #kontrolaspołeczna KONSULTACJE PUBLICZNE ZMIAN 
? możliwość zgłaszania uwag do zmian kalendarza szczepień (konsultacje publiczne są koniecznością w demokratycznym państwie).
JAK JEST TERAZ?
– teraz decyzje ekspertow o nieujawnionym związku z producentami szczepionek są niejawne i dokładanie kolejnych obowiązkowych dawek motywują np. „równym dostępem producentów” do udziału w przetargu.