Więcej obowiązkowych szczepionek dla dzieci żeby dać „równy dostęp” producentom?

Stowarzyszenie STOP NOP otrzymało w zeszłym roku protokół z posiedzeń Rady Sanitarno – Epidemiologicznej przy GIS, która doradza w kwestii zmian kalendarza szczepień. Fragment jednej z nich zawiera informacje na temat planów rozszerzenia obowiązku szczepień o kolejną dawkę. Wynika z niej, że Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. PSO powołany przez Ministra Zdrowia postuluje o dołożenie kolejnej dawki dzieciom motywując to… „równym dostępem” producentów do „realizacji PSO”.

Cały dokument jest dostępny tutaj: protokół z posiedzenia Rady Sanitarno Epidemiologicznej luty 2017.

Szansą na zmiany w respektowaniu podstawowych praw obywateli w systemie ochrony zdrowia i szczepie,  jest wprowadzenie dobrowolności szczepień oraz podwyższenie standardów bezpieczeństwa, co proponuje Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej STOP NOP, który uzyskał poparcie ponad 120 tys. osób. Z projektem komitetu, który ma trafić do sejmu po wakacjach można się zapoznać tu www.stopnop.com.pl/ustawa