Ustawa STOP NOP o dobrowolność szczepień

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach ?STOP NOP?, którego celem jest przede wszystkim wprowadzenie dobrowolności szczepień w Polsce wzorem 20 państw europejskich powstał 11 kwietnia 2018 i zebrał 121 tysięcy podpisów poparcia dla projektu zmiany prawa.

26 lipca Marszałek Sejmu potwierdził przyjęcie projektu na pierwsze czytanie. http://stopnop.com.pl/sejm/

Podpisy zostały złożone w sejmie 11 lipca 2018 r. r

Projekt zmiany ustawy  z uzasadnieniem można przeczytać tu>>> Projekt ustawy STOP NOP.  

Najczęściej zadawane pytania.

Szczepionki powstałe na skutek aborcji.

O USTAWIE I KOMITECIE

Cele projektu ustawy Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej STOP NOP

? głównym celem jest dobrowolność szczepień z której korzystają obywatele 20 państw europejskich ? z ustawy zostaje usunięte słowo ?obowiązkowe?
? dokładny wywiad lekarski oraz pisemna informacja o ryzyku przed szczepieniem
? dokładny wywiad lekarski po szczepieniu
? możliwość zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych przez rodziców i nadzór sądowy nad rejestrem NOP
? możliwość zgłaszania uwag do zmian kalendarza szczepień

Komitet złożył projekt w sejmie 28 marca 2018 roku i 11 kwietnia otrzymał informację od Marszałka Sejmu o zarejestrowaniu go.

Kulminacją akcji był Międzynarodowy protest przeciw przymusowi szczepień, który odbył się 2 czerwca w Warszawie. http://stopnop.com.pl/protest/

Wszelkie uwagi dotyczące projektu można było zgłaszać do stowarzyszenia do końca lutego 2018 roku. Idea projektu została skonsultowania z członkami naszego środowiska, które chce przede wszystkim wolnego wyboru, a założenia i proponowane brzmienie zostało zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia STOP NOP 17 lutego 2018 r.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: tutaj. http://stopnop.com.pl/ustawa-odpowiedzi/

Założenia projektu i więcej informacji

Rodzice mają prawo decydować o zdrowiu swoich dzieci. Osoby popierające projekt ustawy chcą mieć takie prawa jak rodzice w innych krajach gdzie jest dobrowolność szczepień!To cel jaki im przyświeca oraz Komitetowi Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej STOP NOP, który jest w trakcie zbiórki 100 tysięcy podpisów za dobrowolnością szczepień w Polsce.

Rodzice w 20 państwach Europy mają wybór.
Obowiązek szczepień zniosły: Austria,Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, a nawet Rosja. Obowiązek dotyczy głównie krajów byłego bloku wschodniego.

Cele projektu ustawy Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej STOP NOP są pozytywne i w interesie całego społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci:

? dobrowolność szczepień – z ustawy zostaje usunięte słowo ?obowiązkowe? – szczepienia nadal będą refundowane
? dokładny wywiad lekarski oraz pisemna informacja o ryzyku przed szczepieniem
? dokładny wywiad po szczepieniu, który pozwoli wychwycić NOP (niepożądane odczyny poszczepienne)
? możliwość zgłaszania NOP przez rodziców i nadzór sądowy nad ich rejestrem
? możliwość konsultacji publicznych zmian kalendarza szczepień

Wnikliwe badania lekarskie przed szczepieniem i pełna informacja to większe bezpieczeństwo dzieci.

Projekt ma również wprowadzić system NOP zgodny z Konstytucją. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie NOP, ?Szczegółowe rodzaje i kryteria niepożądanych odczynów poszczepiennych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego? wymienia m.in. niepożądane odczyny poszczepienne takie jak: drgawki gorączkowe i niegorączkowe, porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zespół Guillaina-Barrego, zapalenie jąder, zapalenie ślinianek itd. Niezależnie od wymienionych NOP-ów, w charakterystykach szczepionek odnotowano także inne możliwe negatywne rezultaty prowadzenia szczepień takie jak zmiany miejscowe (owrzodzenia, ropnie), zmiany dotyczące węzłów chłonnych, rozsiew prątków BCG, tzw. fenomen Kocha, toczeń, rumień guzowaty, autyzm, stwardnienie rozsiane i wiele innych chorób a także syndrom nagłej śmierci łóżeczkowej noworodków. Ich wnikliwe odnotowywanie i obserwacja jest konieczna dla bezpieczeństwa dzieci.

Według art. 21 projektu przełamującego monopol lekarzy w tej kwestii rodzic sam ?może zgłosić taki przypadek do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W razie ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii pozostaje możliwość nałożenia obowiązku. Należy jednak podkreślić, że projekt likwiduje możliwość użycia przymusu bezpośredniego w sytuacji ogłoszenia epidemii.

Rodzice z Polski nie są w niczym gorsi od rodziców z Niemiec. Dlaczego w Polsce utrzymywany jest anachroniczny, łamiący prawa człowieka, obowiązek szczepień, podczas gdy inne państwa skutecznie bronią swoich obywateli przed takimi totalitarnymi rozwiązaniami?

– Nie byłoby wiec korzystniej wprowadzić obowiązku szczepień na terenie Niemiec? ? zapytano pod koniec zeszłego roku Angelę Merkel, kanclerz Niemiec – To jest bardzo kontrowersyjne pytanie – odpowiedziała. – W Niemczech z wielu dobrych powodów taki obowiązek nie został wprowadzony. Szanujemy prawo obywateli Niemiec do podejmowania takich decyzji we własnym zakresie ? podkreśliła kanclerz.

Nasze hasło to: jest ryzyko, musi być wybór!

PODSTAWA PRAWNA – WARTO WIEDZIEĆ
Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

Art. 19. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza w wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli albo przez nadużycie stosunku zależności wywiera wpływ na jej wykonywanie – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

PLAKATY INICJATYWY

plakat

bilboard

inicjatywa