Wojewoda Dolnośląski: prawa pacjenta i człowieka nie przysługują przymuszanym do szczepień (odpowiedź na petycję)

Stowarzyszenie STOP NOP wysłało 14.02.2017 r. do Wojewody Dolnośląskiego Petycję o przestrzeganie Konstytucji, Praw Pacjenta i Praw Człowieka oraz zaniechanie nakładania uciążliwych grzywien w celu przymuszenia do szczepień zdrowych osób, o podobnej treści co ta przekazana 1 marca Wojewodzie Łódzkiemu.

Urząd potraktował petycję jako skargę i  odpowiedział 24 lutego br. uznając ją za bezzasadną.

Wojewoda Dolnośląski uważa, że prawo do świadomej zgody na zabieg medyczny nie obowiązuje i jest wyłączone ze względu na obowiązek szczepień i podkreśla, że w Polsce nie obowiązuje KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I GODNOŚCI ISTOTY LUDZKIEJ WOBEC ZASTOSOWAŃ BIOLOGII I MEDYCYNY: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie. Pominął natomiast zupełnie ratyfikowaną i obowiązującą w Polsce Konwencję o Prawach Człowieka oraz korzystne orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, na które powoływaliśmy się w petycji.

doln totalitaryzm

Podkreśla również, że ma prawo zastosować przymus bezpośredni, uzasadniając, że grzywna w celu przymuszenia jest zdecydowanie łagodniejsza i mniej represyjna.

przymus1

przymus2

Warto podkreślić, że Polska przystąpiła do Rady Europy w 1991 roku. Tego samego dnia Polska podpisała Europejską konwencję praw człowieka (co było politycznym wymogiem uzyskania członkostwa w Radzie Europy). Konwencja zaś została ratyfikowana w 1993 r. i weszła w życie. Złożono również deklarację o uznaniu jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co daje możliwość składania skarg przeciwko Rzeczypospolitej. Pierwsi rodzice wkrótce wyślą tam dwie skargi w sprawie przymusu szczepień. To daje nadzieję na zakończenie rażącego gwałcenia praw człowieka i pacjenta w Polsce w zakresie stosowanych represji i przymusu szczepień.

______________________

Mieszkańców Wrocławia i województwa dolnośląskiego zapraszamy 11 marca o godz. 16:00 na spotkanie z Justyną Sochą ze STOP NOP. Zostanie poruszony również temat znajomości własnych praw i obrony przez przymusem szczepień.

WROCEK