Obowiązek i dobrowolność szczepień w Europie

Szczepienia obowiązkowe: Polska, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Francja, Belgia.  Dobrowolne, refundowane: Austria,Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Portugalia,…

Continue reading

Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uchylania się od szczepień i spadku liczby szczepień w Europie

Możesz wyrazić swoja opinie i oburzenie biorąc udział w konsultacjach publicznych na tej stronie https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-strengthened-cooperation-against-vaccine-preventable-diseases_pl Komisja środowiska i zdrowia Parlamentu Europejskiego (ENVI) przygotowała projekt rezolucji „w sprawie uchylania się od…

Continue reading