Zbiórka podpisów pod ustawą STOP NOP o dobrowolność szczepień

Z radością informujemy o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”, której celem jest przede wszystkim wprowadzenie dobrowolności szczepień w Polsce wzorem 20 państw europejskich.

TABELA I PROJEKT DO ZBIÓRKI PODPISÓW

Tabela do zbiórki podpisów do pobrania.

Wydrukuj też projekt zmiany ustawy  z uzasadnieniem, który powinieneś mieć przy sobie zbierając podpisy. Projekt ustawy STOP NOP.  

ADRES DO WYSYŁKI ZEBRANYCH PODPISÓW

X-PRESS „STOP NOP” skr. 9104
Ul. Domaniewska 34A
02-672 Warszawa

JAK SIĘ ZAANGAŻOWAĆ W ZBIÓRKĘ?

PODPISY OD NAJBLIŻSZYCH! Każdy podpis na wagę złota! Po prostu prześlij tabelę z podpisami na adres skrytki pocztowej w Warszawie.

PODPISY ZBIERANE NA ULICACH! Jeśli chcesz zaangażować się bardziej aktywnie zgłoś się do koordynatora Twojej grupy lokalnej  lub napisz na stopnop.ustawa@gmail.com i jesteś gotowy i zdeterminowany aby wyjść na ulicę, do centrów handlowych, na skwery, blisko imprez masowych, w miejsca gdzie można pozyskać cenne podpisy – nie zwlekaj! Liczymy na Twoją pomoc we wspólnej sprawie. Otrzymasz wskazówki jak wyposażyć się w identyfikator oraz koszulkę, a także informacje niezbędne do zbierania podpisów.

O USTAWIE I KOMITECIE

Cele projektu ustawy Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej STOP NOP

– głównym celem jest dobrowolność szczepień z której korzystają obywatele 20 państw europejskich – z ustawy zostaje usunięte słowo „obowiązkowe”
– dokładny wywiad lekarski oraz pisemna informacja o ryzyku przed szczepieniem
– dokładny wywiad lekarski po szczepieniu
– możliwość zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych przez rodziców i nadzór sądowy nad rejestrem NOP
– możliwość zgłaszania uwag do zmian kalendarza szczepień

Komitet złożył projekt w sejmie 28 marca 2018 roku i 11 kwietnia otrzymał informację od Marszałka Sejmu o zarejestrowaniu go. Może zbierać 100 tysięcy podpisów od osób popierających projekt w całej Polsce! Mamy na to 3 miesiące, jednak planowaną liczbę chcemy zebrać do 11 czerwca!

Kulminacją akcji będzie Międzynarodowy protest przeciw przymusowi szczepień, który odbędzie się 2 czerwca w Warszawie. http://stopnop.com.pl/protest/

Wszelkie uwagi dotyczące projektu można było zgłaszać do stowarzyszenia do końca lutego 2018 roku. Idea projektu została skonsultowania z członkami naszego środowiska, które chce przede wszystkim wolnego wyboru, a założenia i proponowane brzmienie zostało zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia STOP NOP 17 lutego 2018 r.

Założenia projektu i więcej informacji

PODSTAWA PRAWNA – WARTO WIEDZIEĆ

Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

Art. 19. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza w wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli albo przez nadużycie stosunku zależności wywiera wpływ na jej wykonywanie – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

PLAKAT INICJATYWY

inicjatywa