Mikro i nano zanieczyszczenia w szczepionkach – dr Antonietta Gatti i dr Stefano Montanari w polskim Sejmie

Kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej odbyło się dnia 19 lutego 2019 roku. Dr Antonietta Gatti przedstawiła prezentację pt. 'Metody analityczne badań szczepionek i wyniki tych badań (mikroskopia i chromatografia cieczowa)”, a dr Stefano Montanari „Zanieczyszczenia w szczepionkach”. Włoscy naukowcy są autorami znanego badania pt. „New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination” dostępnego tutaj. http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf
Video ze strony Sejmu RP (bez tłumaczenia na język polski) jest dostępne tutaj.
Video z tłumaczeniem na język polski oraz angielski będzie dostępne wkrótce .
Więcej o badaniach włoskich naukowców można przeczytać po polsku na tym blogu https://szczepienia.wybudzeni.com/pierwiastki-w-szczepionkach/

12.07 do 13.07

Antonietta Gatti

OK, dzień dobry, przede wszystkim chciałam podziękować dr Pawłowi Skuteckiemu, za to miłe zaproszenie. Moja prezentacja jest niezbędnym wstępem do wykładu dr Montanari. Przedstawię wyniki badań finansowanych przez Komisję Europejską na temat wpływu mikro i nanocząsteczek na ciało człowieka. Nie jestem lekarzem, ale mam dyplom z fizyki, doktorat z technologii biomedycznych i pracowałam przez ponad 30 lat w szpitalu oraz zostałam nagrodzona jako międzynarodowy członek Towarzystw Biomateriałów i Inżynierii ( 12: 08,40)

Przede wszystkim chciałam przedstawić nową dziedzinę badań zwaną badaniami nad nanopatologiami. Wiedzą Państwo, że w środowisku jest wiele mikro- i nanocząsteczek. Są one rozproszone, więc możemy wdychać te ciała obce do wewnątrz naszego ciała, na przykład do płuc. Możemy również spożywać to zanieczyszczenie w zanieczyszczonym pożywieniu, ale … ale możemy też przyjąć zastrzyk z ciałami obcymi w leku – na przykład. I te ciała obce mogą rozprzestrzenić się w ludzkim ciele, przez krążenie krwi i mogą przemieścić się także do węzłów chłonnych

(12: 09,30).

Gdy znajdą się w ludzkim ciele, mogą wywołać coś złego – niepożądaną reakcję. Jednak kiedy wdychamy część zanieczyszczeń może być wydychana, część z nich pozostaje w płucach, część może wydostać się przez wydech. Istnieje podobny mechanizm w przypadku spożycia zanieczyszczonej żywności. Część tego zanieczyszczenia może zostać usunięta poprzez kał. Ale kiedy otrzymujesz te ciała obce w zastrzyku, mogą one pozostać w ciele przez całe życie, ponieważ niektóre z nich nie ulegają biodegradacji i mogą istnieć w ciele również po śmierci ciała.

Tak więc duże cząstki – takie jak te, duże, wielkości 10 mikronów. Pewnie znają Państwo termin PM10, cząsteczki metali nie większe niż 10 mikronów, więc jeśli są wdychane – to zanieczyszczenie, to cząsteczki mogą pozostać wewnątrz pęcherzyków płucnych. Ale bardzo małe – drobne cząsteczki mogą przedostać się przez barierę płucną, mogą przedostać się do krwioobiegu. Tu jest przekrój naczynia krwionośnego, a białe cząsteczki to ciała obce. Opracowaliśmy specjalną metodologię, aby je zidentyfikować, więc profesor Maynmar z Uniwersytetu w Leuven przeprowadził kilka testów na temat cząstek submikronicznych, cząstki o wielkości 0,1 mikrona, nie 10 ?M, nie 1 mikrona, ale 0,1, więc jeśli wdycha się to zanieczyszczenie, wtedy w ciągu 60 sekund to zanieczyszczenie może przedostać się do krwiobiegu i za godzinę może dotrzeć do wątroby i nerek, tak że już mamy w wątrobie te cząsteczki naukowe. Tak więc ciała ludzkie i zwierzęce zawsze reagują na internalizację nieorganicznego ciała obcego. Cząsteczki, które są nieorganiczne, ciała stałe i nierozpuszczalne w tłuszczu i nie biokompatybilne. Wdychanie, spożywanie w jedzeniu i wstrzykiwanie może przenosić zanieczyszczenia cząsteczkami do wewnątrz ciała. Te cząsteczki powodują wiele chorób. Na przykład, bardzo dobrze znają Państwo krzemicę, pylicę azbestową, boreliozę. Wywołują raka – międzybłoniaka – to zostało opublikowane w normalnej literaturze. Wstrzyknięcie obcego ciała przyspiesza, może przyspieszyć reakcję niepożądaną blog. Tak więc każdy lekarz wie, że ciało obce w tkankach może wywołać ziarniniaka.

Ziarniniak to nieprawidłowa odpowiedź biologiczna na te ciała obce. Po tym, jak te zanieczyszczenia się gromadzą i kumulują, może wystąpić ostry stan zapalny, obrzęk, przewlekłe zapalenie, a z przewlekłego zapalenia może być wysokie prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo zachorowania na raka.

Wiemy to już z raportu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, że nie ma bezpiecznego poziomu tych cząstek metalu, gdy znajdą się one w ludzkim ciele.

W tej ramce przedstawiony jest inny aspekt tych cząstek.

Wiedzą już Państwo, że PM10 ma podobny wymiary podobne do czerwonych krwinek. Ale nanocząsteczki – cząsteczki – wytwarzane przez nanotechnologie, ale także przez intensywne procesy spalania, mają rozmiary podobne do DNA, do białek, do enzymów i tak dalej. Więc może zachodzić nanobiologiczna interakcja. To nowe słowo, nowa dziedzina badań.

Określmy więc dwa najważniejsze instrumenty, skaningowy mikroskop elektronowy, działo z emisją polową (FEG) – skaningowy mikroskop elektronowy, ale z systemem spektroskopii – zwanym spektroskopem rozproszonej energii.

Dzięki tym instrumentom opracowaliśmy trzy ważne projekty badawcze. Pierwszy – nanopatologiczny – finansowanym był przez Komisję Europejską w kwocie 1 milion euro. Drugi projekt to DIPNA – opracowanie zintegrowanej platformy do analizy nanocząstek, gdzie przyznano nam 3 miliony euro. I kolejny ? na temat nanoekotoksykologii (12: 16:01) grant na badania przyznany został przez najważniejszy instytut badawczy we Włoszech, zwany Włoskim Instytutem Technologicznym, dotyczył toksyczności tych nanocząsteczek w środowisku.

Jesteśmy specjalistami od nanopatologii – wymyśliłam to słowo razem z Uniwersytetem w Cambridge ? był on partnerem mojego pierwszego europejskiego projektu. Tak więc nanopatologia jest gałęzią nauki, która zajmuje się tym, jak organizm reaguje na obecność mikro- i nanocząsteczek. W przypadku nanocząsteczek normalna toksykologia nie posiada aktualnej wiedzy. Tak więc wynaleźliśmy nowe słowo ? nanotoksykologia. W tym przypadku widać czerwone krwinki (12:17:00) i widać wiele białych kropek, są to nanocząsteczki, które mogą przylegać do zewnętrznej błony czerwonej krwinki. Te cząsteczki mogą być transportowane poprzez całe ciało dzięki temu mechanizmowi.

W tym przypadku widać skrzeplinę, skrzep. Ponieważ te ciała obce, te nanocząsteczki wchodzą w interakcje z fibrogenem, to jest białkiem krwi, co może uruchomić, może wywołać zmianę w fibrynie, więc jest ona rusztowaniem dla skrzepu. Skrzep, który może, gdy ten skrzep przemieszcza się do narządów i tak dalej, może spowodować udar serca, możesz mieć echtus (?) I tak dalej. Mechanizm, który został już zidentyfikowany przez Światową Organizację Zdrowia. Oszacowali, że każdego roku dochodzi do 7 milionów takich przypadków z powodu tego zanieczyszczenia, a więc nie tylko chorób płuc, ale także chorób serca i chorób mózgu. Więc kiedy migrują do innych narządów, mogą wywołać ziarniniaka w nerkach i raka nerki.

Te cząsteczki są w stanie dotrzeć do dowolnego obszaru ciała i komórek – bez wyjątku. Więc mogą dotrzeć do mózgu. Zidentyfikowaliśmy je w patologicznych tkankach mózgu, w jądrach, w sercu, w naczyniach wieńcowych, na przykład, w mięśniach, szpiku kostnym itp.

W wielu przypadkach nie wiemy na przykład, jakie są objawy związane z obecnością tego zanieczyszczenia w mięśniach. W tym przypadku widać czerwone krwinki z próbki krwi. I widać, że te cząstki – białe kropki ? są przyczepione do czerwonych krwinek. Składają się z aluminium. W innych przypadkach znaleźliśmy skrzep z krwinkami czerwonymi, ale (12: 20.00) również białka zapadły się i zbiły w skupisko ? łącznie z tymi cząsteczkami. W tym przypadku znaleźliśmy fosforan glinu. Ale badaliśmy inne przypadki chorób wywołanych wstrzyknięciem ciała obcego. Jest to szczególny przypadek z Free Royal Hospital z Londynu, była to pacjentka z ziarniniakiem wątroby. Szpital Królewski wysłał mi próbki wątroby, a ja znalazłam w niektórych nanocząstki złota, więc jest to dziwny dowód. Ale badając zapis wywiadu klinicznego tej pacjentki, odkryliśmy, że miała bóle w kolanie … i …. z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów, a lekarz wstrzyknął jej nanocząstki o wielkości 50 nanometrów – w kolano. Ale po wielu latach odkryliśmy migrację tych cząstek do wątroby, gdzie się skoncentrowały, i wywołały ziarniniaka.

W innych przypadkach znaleźliśmy te cząsteczki wewnątrz jądra komórkowego (12: 22.00), ponieważ mają zdolność do wnikania do środka. To są przypadkowe nanocząsteczki, ale teraz w nanomedycynie badamy nanocząsteczki, które mogą mieć zdolność do wnikania do wnętrza komórki i do interakcji z DNA, w celu uzyskania nowej terapii genowej.

Są nowością nanotechnologii.

Znaleźliśmy nanocząsteczki w rozrodczaku, raku móżdżku w mózgu. Cząsteczki te zostały wykonane z żelaza, chromu i niklu. Każdy specjalista od materiałów wie, że to stal nierdzewna, znalazłem stal w mózgu, czy to jasne?

(12:23:00)

Ponieważ te cząsteczki przemieszczają się, jest to przypadek torell ? A my określiliśmy, czy badać szpik kostny z ekshumowanego ciała. Ciało osoby, która zmarła na białaczkę, a po śmierci wewnątrz znaleźliśmy cząsteczki żelaza.

Mogę Państwu powiedzieć, że ta kuleczka została wytworzona w bardzo wysokiej temperaturze – ponad 1000 stopni, w wyniku procesu spalania lub wybuchu. Ale można ją znaleźć w ciele. Są inne przypadki cząsteczek znalezionych w szpiku kostnym pacjenta chorego na białaczkę. Znalazłam wolfram. Proszę pamiętać o tym materiale – wolframie – to nie jest normalne w normalnym środowisku. Doktor Montanari powie ci coś o tym materiale. Znaleźliśmy nikiel, cynk, fosfor. Albo cynk, nikiel, miedź, chlor – bardzo dziwny materiał. Można znaleźć też cząsteczki wolframu, ale badaliśmy również obecność ciał obcych w płynie nasiennym. Jeśli taka osoba przekaże spermę, zanieczyszczoną spermę, partnerowi podczas stosunku seksualnego może on zanieczyścić partnerkę, kobietę, ok?

Więc rozumieją Państwo, że w ciele możemy zidentyfikować zanieczyszczenia, które dostały się przez oddychanie, które zostały połknięte, i te, które zostały wstrzyknięte, istnieją trzy różne mechanizmy, ale te ciała obce można zidentyfikować także po śmierci ciała. One nie znikają.

Ale te cząstki są bardzo niebezpieczne, ponieważ mają możliwość wejścia do jądra komórki. Mogą więc najpierw wywołać nanobiointerakcję. Widzą Państwo, że jest to zbitka białek, ale ta agregacja została wywołana obecnością tych nanocząsteczek i mikrocząsteczek i są one niebezpieczne wewnątrz ciała, ponieważ nie są już rozpuszczalne .

Nasze badania w ramach [projektu dla] Komisji Europejskiej pokazały, że modyfikowane nanocząsteczki mogą wchodzić we wzajemne oddziaływania z organizmem w różny, z białkami; mogą pozostawać na zewnątrz komórki, ale część może wnikać do wnętrza komórki i oddziaływać na przykład na mitochondria. Ale mogą pozostać w środku także podczas mitozy i mogą oddziaływać na DNA. To jest to piękny obraz chromatyny dzielącej się podczas mitozy. Jedna część da początek normalnej komórce; ta część, która ma kontakt z nanocząstką może dać początek nienormalnej komórce.

Podczas tej bliskiej interakcji może nastąpić bliski kontakt nanocząsteczki z szeregiem genów, co może wywołać efekt epigenetyczny. Na przykład, może ukryć część tego genu (12:28:00), a podczas replikacji tego genu, DNA lub podczas tworzenia białka i tak dalej. Można zobaczyć, że te geny nie są replikowane, więc może wystąpić możliwość uszkodzenia DNA. Mechanizm ten jest podstawą efektu epigenetycznego. Ktoś, kto pracuje w nanotechnologii, doskonale zna ten nowy mechanizm. Więc jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o nanopatologiach, mogą przeczytać tę książkę lub przeczytać tę drugą książkę ?Nanotoksykologia?. Dlatego ważne jest dla mnie, aby poinformować Państwa, że kiedy wstrzykuje się coś brudnego, kiedy wstrzykuje się nieulegającą biodegradacji nanocząsteczkę lub niebiokompatybilną cząsteczkę, może ona oddziaływać na organizm. To są podstawy fizjologii – i nie da się uniknąć tej interakcji, ponieważ nasze ciało jest sanktuarium i nie możemy wstrzykiwać w nie co tylko nam się podoba. Konieczne jest określenie biokompatybilności rzeczy, które wstrzykujemy. Ta sama zasada dotyczy wdychania i spożywania zanieczyszczonej żywności. Więc (12:30:00) przekazuję głos dr. Montanari. Dziękuję za uwagę.

(12:30:30)

dr Montanari

Dzień dobry, będę kontynuował to, co już zostało poruszone. Są to niektóre z substancji, które oficjalnie dodaje się do szczepionek, więc można je znaleźć. To tylko część z nich, ale wszystkie te substancje można znaleźć na liście podanej przez producentów, więc są stabilizatory. Glutaminian sodu jest najczęściej spotykany, 90 … prawdopodobnie 99% szczepionek zawiera tę substancję. Ta substancja, która po niewielkim wstrzyknięciu jest rakotwórcza. Trochę, nie bardzo…

Dalej są konserwanty, czyli rtęć … sól rtęci.

Ktoś powiedział – nie wiem dlaczego – że rtęć nie jest już składnikiem szczepionek. 100% szczepionek zawiera rtęć. Wszystkie zawierają rtęć, ponieważ wykonanie ich bez rtęci jest niemożliwe – technicznie niemożliwe – wyprodukowanie szczepionki. Ponieważ jeśli zrobi się ją w ogóle bez rtęci, w szczepionce rosną pewne grzyby w czasie przygotowania, na pierwszych etapach produkcji. Ale z technicznego punktu widzenia – jeśli znasz chemię – wiesz o tym, że niemożliwe jest usunięcie całej rtęci z produktu końcowego. Technicznie i chemicznie niemożliwe, więc wszystkie szczepionki zawierają rtęć. Następnie mamy formaldehyd. Formaldehyd jest? Więc pokażę Państwu, że rtęć jest dodawana do niektórych szczepionek, wymieniona na opakowaniu szczepionki. I jest formaldehyd. Formaldehyd jest czymś zakazanym w medycynie od 2004 roku. Po 15 latach nadal stosujemy coś, co jest surowo zabronione w medycynie, ponieważ jest rakotwórcze. Następnie, mamy antybiotyki (12:33:00) …. Na przykład neomycyna i kanamycyna, która … cóż … moja farmakologia, mój egzamin z farmakologii odbył się w 1970 r. i gdybym wówczas powiedział mojemu profesorowi, by zastosować neomycynę lub kanamycynę u noworodka, wyrzuciłby mnie za drzwi. Ale teraz umieszcza się je w szczepionkach. Te antybiotyki są nieodpowiednie dla noworodków. Następnie adjuwanty. Powiedziano mi, że wiedzą Państwo wszystko o aluminium. Aluminium jest używane w prawie wszystkich szczepionkach jako adiuwant, jeśli chcą Państwa, żebym wyjaśnił, dlaczego używa się adiuwantów – zrobię to, ale myślę, że to nie jest konieczne. Bez adiuwantów nie ma możliwości, aby szczepionki wywołały jakikolwiek efekt. Następnie, stosowany jest inny adiuwant, jakim jest skwalen. Skwalen to coś, co produkujemy, wszystkie zwierzęta naczelne produkują skwalen, ale nie można go wstrzykiwać. To tak, jak na przykład mleko. Wszystkie ssaki, samice ssaków produkują mleko. Ale spróbuj wstrzyknąć komuś mleko, to kwestia kilku minut, kilku sekund i zginie ten nieszczęsny mężczyzna lub kobieta. Następnie, białka, komórki i erytrocyty – czerwone krwinki pochodzące od ludzi i zwierząt. Pochodzą z etapu przygotowania szczepionek i nie można ich usunąć. Następnie, mamy coś, co będzie ciekawe pod koniec mojej prezentacji. Guma i galaretki to poprzednie stabilizatory. Zobaczą Państwo, że szczególnie galaretki są niezbędne, aby [szczepionki] były w ogóle stabilne w prawie każdej temperaturze, w odpowiednim zakresie temperatur. Za chwilę zobaczą Państwo, dlaczego galaretki są tak interesujące. Następnie, mamy emulgatory, jeśli nie doda się emulgatorów, fazy szczepionek będą się oddzielać – tego nikt nie chce.

Tak więc, to jest najbardziej powszechne, jest stosowane do prawie wszystkich szczepionek – Polysorbate 80. Jest on stosowany w innych lekach – na przykład we wszystkich lekach stosowanych w leczeniu raka mózgu. Powód jest taki, że emulgator jest nie tylko emulgatorem. On otwiera barierę krew-mózg, krew-mózg. Zatem wszystkie te substancje (12:36:00) mogą swobodnie wchodzić do mózgu, ponieważ jest to rodzaj klucza, który otwiera drzwi do mózgu. Następnie, jest coś bardzo dziwnego, co nazywa się Medium 199. Nikt nie wie, co to jest. Kiedy sprawdzi się w podręczniku … w podręczniku farmaceutycznym jest 11 różnych receptur.. . 11, żadna z nich nie jest zatwierdzona do stosowania u ludzi lub zwierząt. Żadna z tych 11 receptur. Nie wiadomo, jakie receptury zawarte są w poszczególnych szczepionkach. Piszą po prostu Medium 199. Jednak każda z nich może zostać legalnie włączona do szczepionki. To zdjęcie zrobione za pomocą mikroskopu elektronowego przedstawia fosforan glinu, który jest najczęstszym adiuwantem. Są to kryształki wykonane z sodu i chloru. A tu w środku jest fosforan glinu i rtęć. Mówimy o rtęci, dodatkowej poza tą, której nie da się usunąć ze szczepionek, jest rtęć, która jest dodawana do szczepionek. To jest szczepionka przeciwko grypie, a tutaj producent pisze, tutaj jest wydrukowana na pudełku, ?Szczepionka zawiera rtęć?. Więc to jest rtęć. I pokażę Państwu, dlaczego to jest takie niebezpieczne. To jest cząsteczka, to jest rtęć. Kiedy znajduje się w roztworze wodnym, ta część cząsteczki, która oddziela się od metalu, od rtęci. Pokażę Państwu później, że wszystkie szczepionki zawierają cząsteczki. Ale musimy tu coś uprzedzić. Są cząsteczki, które są wstrzykiwane wraz ze szczepionką, w tym rtęć. Tak więc cząsteczki wywołują stan zapalny i wywołują stan zapalny mikrobioty. Mam nadzieję, że wiedzą Państwo, co to jest. To wszystkie małe żywe istoty, jakie zasiedlają nasz organizm. Od mózgu do jelita, a jelita zawierają ich najwięcej. Są bardzo ważne, są mikroorganizmami, które na przykład pozwalają nam wykorzystywać niektóre witaminy – na przykład witaminy A, witaminy K, witaminy E, witaminy D i są pobierane od tych mikroorganizmów i przekształcane i wchodzą do organizmu i są wykorzystywane jako witaminy. Ale one produkują też enzymy, a te enzymy składają się z dwóch białek, z dwóch długich łańcuchów białkowych i pewnego rodzaj małego mostku chemicznego, który je łączy (12:40:00). Te enzymy powstają w taki sposób. To jest duża, wielka cząsteczka, a tu jest rodnik, mały rodnik stworzony wokół nich, wykonany z siarki i wodoru, który nazywany jest rodnikiem sulfhydrylowym. Jest on niezwykle ważny dla enzymów. Ale rtęć ma taką właściwość i możliwość – i zawsze to robi – usuwa wodór i zajmuje jego miejsce, więc nie ma już siarki i wodoru, ale siarka i rtęć. To jest tak, jakby mieć luksusowy samochód, piękny samochód, bardzo mocny, ale z kwadratowymi kołami, albo nie działający prawidłowo. Enzymy te są niezbędne do wielu, wielu funkcji naszego organizmu i wielu funkcji naszego mózgu. Jeśli ten proces odbywa się w mózgu, mózg już nie działa lub nie działa już prawidłowo. Na przykład autyzm. Jest to jedna z przyczyn autyzmu, jedna z nich, ale bardzo ważna i może nastąpić po kilku miesiącach od wstrzyknięcia. (12:41:00) Ponieważ mamy pewnego rodzaju zapas enzymów, zużywamy je, a kiedy je zużyjemy, zaczynamy wykorzystywać te nieprawidłowe. A kiedy zaczniemy korzystać z takich, one zaczną wywoływać problemy z mózgiem. (12:42:02) Zaczęliśmy analizować szczepionki około 16 lat temu, jako pierwsi je analizowaliśmy i przeprowadzaliśmy te analizy w zupełnie inny sposób.

Inny niż w każdym innym laboratorium. Ponieważ my patrzymy na nie pod mikroskopem elektronowym, żeby sprawdzić, czy zawierają cząstki stałe, czy zawierają małe kawałki materiału stałego. I wszystkie zawierały – z jednym wyjątkiem, i powiem wam za chwilę, jaki to wyjątek. Oto lista szczepionek, które przeanalizowaliśmy przez 16 lat … prawie 17 lat (12:43:00) prowadzenia analiz. Znaleźliśmy te cząsteczki, które pokażę Państwu za kilka minut. Jedyny wyjątek, jedyna szczepionka, która nie zawierała żadnych cząsteczek stałych, to jedyna przebadana przez nas szczepionka weterynaryjna, dla zwierząt. Jedynie szczepionka dla kotów była czysta. Ktoś, ktoś jest w stanie wyjaśnić dlaczego, proszę niech zabierze głos.

Więc jest możliwe wyprodukowanie czystych, technicznie możliwe. Pokażę Państwu niektóre z przebadanych przez nas szczepionek. Mamy kilka tysięcy zdjęć, więc nie będę Państwa tu trzymał wiele godzin, prawdopodobnie kilka dni, więc pokażę tylko kilka z nich. To jest szczepionka przeciwko tężcowi, (12:44:00) tutaj widać jedną cząsteczkę, jedną, ale muszą Państwo zrozumieć, że powiększenie to obraz bardzo mocno powiększony, więc to, co tu widać jest bardzo niewielką częścią tego wszystkiego, co zostało wstrzyknięte, bardzo małym ułamkiem. Więc w ilości, którą się wstrzykuje, w ilości wstrzykniętej szczepionki, są miliony tych cząsteczek – miliony. To jest cząstka wykonana z żelaza, chromu i niklu – stal nierdzewna, mogę to stwierdzić. Czy chcą Państwo wiedzieć dlaczego? Tu jest: żelazo, chrom i nikiel, to aluminium ? jest go dużo, ale jest to zadeklarowane.

Jest to kolejna szczepionka, na błonicę, tężec, krztusiec, wirusowe zapalenie wątroby typu B, polio i choroby wywołane przez heamophilius influenzae typu B. Tutaj widzimy cząsteczki, miliony, z tytanu. Tutaj to widać – tytan. Błąd jaki tu można popełnić – margines błędu w tego rodzaju analizie wynosi zero, nie ma możliwości popełnienia błędu, ponieważ każdy poszczególny pierwiastek chemiczny reaguje w inny sposób, ma inny pik, niektóre z nich mają sześć różnych pików, więc jest nie można ich pomylić, ani popełnić błędu.

To kolejna szczepionka – na odrę, świnkę i różyczkę oraz ospę wietrzną. To bardzo dziwna cząsteczka, jak widać, ma dziurę. Jest przedziurawiona i jest z wolframu.

Słyszeli Państwo o wolframie, wspomniałem wcześniej. Widać – wolfram, są dwa piki, wolfram.

Grypa, szczepionki przeciw grypie są najbrudniejsze, ponieważ są wykonywane w pośpiechu. Żadna szczepionka nie jest kontrolowana, nie prowadzi się badań nad szczepionkami, ale szczepionki przeciw grypie są wykonywane w pośpiechu. Są więc bardzo brudne.

Oto co znaleźliśmy: żelazo i tytan. Tu znowu żelazo, chrom, fosfor i krzem. Jest to bardzo dziwne, ponieważ jest to bardzo bardzo duża cząsteczka. Jest to ogromna cząsteczka, złożona z cząsteczek, które są ze sobą sklejone. Cząsteczki te składają się głównie z wapnia, chloru, silikonu i aluminium. (12:47:15) Inna cząsteczka, wszystkie są w tej samej szczepionce – baru. Bar i siarka w tej samej szczepionce, znajduje się w gipsie. Tutaj znowu, składa się z wielu różnych cząsteczek. Jest tu żelazo, chrom, wapń, chlor, siarka, fosfor, silikon, aluminium i tlenek węgla. Znowu wiele cząstek razem, ok, widzicie, mamy, ponieważ, jak powiedziałem Państwu, szczepionki przeciw grypie są najbrudniejsze. To jest szczepionka przeciwko zapaleniu opon mózgowych. Oto co napisano, co pisze producent, brak skuteczności, żadne badania dotyczące skuteczności nie zostały przeprowadzone. Ale dotyczy to wszystkich szczepionek. Nigdy skuteczność żadnej szczepionki nie została wykazana i pokażę Państwu, że to jest oficjalne, ale pokażę Państwu oficjalne dane. Żadna szczepionka nie ma udowodnionej skuteczności, ani jedna, pokażę Państwu … To właśnie znaleźliśmy w tej szczepionce ? mieszanka wszystkiego, widzą Państwo głównie chrom, fosfor, aluminium …

Tu znaleźliśmy jeszcze coś innego, wapń, chlor. To bardzo dziwne, jest to bardzo dziwna cząstka. Znów, w tej samej szczepionce, podobnie, składa się z wapnia, chloru, siarki. Cóż, mógłbym to długo kontynuować (12:49:08). Ale to jest interesujące, ponieważ jest to szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka, brodawczaka. Wirus brodawczaka, który jest absolutnie bezużyteczny, bezużyteczny – ponieważ brodawczak …. rak z powodu brodawczaka jest rzadki i bardzo łatwo go zdiagnozować, bardzo, bardzo wcześnie, z wyprzedzeniem wielu lat. I można wykonać bardzo prosty zabieg chirurgiczny. Trwa nie dłużej niż 5 minut. Pacjentka nie idzie do szpitala, ale do gabinetu lekarskiego. Po pół godzinie może wrócić do domu i ma 100% sukcesu. To właśnie znaleźliśmy w tej szczepionce – cząsteczki żelaza, cząsteczki bizmutu, cząsteczki ołowiu. Nie wiem, czy chcieliby Państwo wstrzyknąć swojej córce ołów. Miedź, cząsteczki miedzi, cząsteczki żelaza i miedzi. To są białka. Kolejny raz, organizm nie jest w stanie znieść czegoś takiego. Wolfram, mówiliśmy o wolframie. Prawie wszystkie szczepionki produkowane przez Glaxo zawierają wolfram. Próbowaliśmy zrozumieć dlaczego, ponieważ zawierają nie tylko wolfram, ale także stal nierdzewną. (12:51:00).

Naszym zdaniem jest tak – ale nie jesteśmy pewni – prawdopodobnie z powodu igły, a nie samej szczepionki. Kiedy się ją wstrzykuje, automatycznie do ciała wstrzykiwane jest to, co znajduje się w igle. Ponieważ podczas produkcji igieł bierze się rurkę, długą rurkę ze stali nierdzewnej, i przecina się ją za pomocą narzędzia wolframowego, pył – małe cząsteczki wytwarzane tym przecinaniem wchodzą do światła igły. Ale jest coś jeszcze, kolejna rzecz: szczepionki znajdują się obecnie w strzykawce zrobionej ze szkła, nie z plastiku, ale ze szkła, (12:51:51) i trzeba umieścić igłę w takiej strzykawce. Więc używa się do tego rurki wykonanej ze stali nierdzewnej i trzeba czymś przebić strzykawkę w temperaturze 450 stopni. Ta rura jest wykonana z wolframu, więc przebija się strzykawkę czymś z wolframu. Co dziwne, przedziwne, że w szczepionce znajduje się wolfram – w tym, co się wstrzykuje… To jest coś, co znaleźliśmy w szczepionkach Glaxo, widzicie, że są to cząstki wolframu, wolframu. Wolfram znajduje się w tych szczepionkach.

Jest jeszcze coś, co tam jest, nie we wszystkich szczepionkach, nie we wszystkich. SV40, SV40 oznacza: ?S? od ?simian? ? małpi, ?V? od ?virus? ? wirus. SV40 to wirus, którego (12:53:01) nosicielami są te małpy. [Jest] zwłaszcza w nerkach tych małp, i dla nich jest absolutnie nieszkodliwym wirusem. Ale … te, te małpy, nerki tych małp są używane do produkcji szczepionek przeciwko polio, a SV40 wchodzi do tej szczepionki. Po wstrzyknięciu do ludzkich ciał, [wirus] pozostaje w nich – uśpiony, nic nie robi. Nic, ale raz na jakiś czas ożywia się i powoduje raka mózgu i kości. Ale to może trwać 30 lat, 40 lat, 50 lat …. Więc zaszczepiłeś się (12:54:07) i po 40 latach chorujesz na raka mózgu. Kto kiedykolwiek powiąże szczepienia i raka? Ale jeśli zbada się pacjenta szczegółowego badania, znajdziesz SV40, który jest wirusem, który nigdy nie istniał u ludzi …

Widzą więc Państwo, że wykrycie SV40 doprowadziło do ujawnienia, że między 1955 a 1963 rokiem około 90% dzieci i 60% wszystkich dorosłych w USA zostało zaszczepionych szczepionką przeciwko polio zakażoną SV40, opublikowano to 15 lat temu.

Pamiętają Państwo, jak powiedziałem, że galaretki są ciekawe. Wszystkie szczepionki zawierają galaretki, ponieważ ważne jest, żeby [szczepionki] były chronione przed wzrostem i spadkiem temperatury. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ galaretka jest zrobiona z wieprzowiny, ze świń … skóry świń, i są dwa powody, dla których nie powinno jej tam być. Pierwszy z nich to powód chemiczny, biochemiczny – niestety galaretka – galaretka wieprzowa zawiera glifosat, który jest herbicydem. I to dlatego, że te świnie są karmione … warzywami, ziarnami zawierającymi glifosat. Zostało to odkryte nie przez nas, ale przez tę kobietę – która jest jednym z największych naukowców na świecie i pracuje w Massachusetts Institute of Technology – MIT – jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie. Drugi powód jest religijny. Religijny: muzułmanie i Żydzi nie mogą używać wieprzowiny, nie pójdą do raju, nie zobaczą Allaha, nie zobaczą Jahwe, nie pójdą do nieba, jeśli stosują wieprzowinę, więc popełniają grzech, grzech śmiertelny. Teraz jest coś dla chrześcijan. Istnieje co najmniej około 30 różnych typów szczepionek, które produkuje się z komórek abortowanych płodów. Te linie komórek z płodów są zapoczątkowane na płodach z dobrowolnych aborcji. Dlaczego dobrowolnych? Bo jeśli wykorzystanoby płód usunięty z powodu choroby, z powodu patologii, to najprawdopodobniej otrzymano by tkanki, które nie nadają się do użytku farmaceutycznego. Ponieważ mogą być ?i prawdopodobnie są – chorobotwórcze. Trzeba więc używać zdrowych płodów. Istnieje co najmniej 30 rodzajów szczepionek, które oficjalnie zostały – oficjalnie – wyprodukowane przy użyciu płodów. Z aborcji, dobrowolnie usuniętych aborcją płodów. To jest oficjalne, to nie jest coś, co tylko my dwoje wiemy. To wiadomo oficjalnie, jego to wypisane, widzą Państwo, oto lista …. są tutaj, producenci, jest Merck, jest Sanofi, jest Glaxo, Ely Lilly, Crucell (12:58:40) wszystkie szczepionki, wszystkie nie 30 szczepionek, ale 30 rodzajów szczepionek, więc każdy typ może mieć więcej niż jednego producenta. To znowu lista.

Więc te szczepionki, te – przepraszam – płody są podarowane. Więc wykorzystują kobietę, kobietę, która ma aborcję i oddaje płód za darmo. Co sześć miesięcy są kobiety, które oddają płód. Są dawcami. Proszę spojrzeć tutaj – darowizna. Niestety tak nie jest, ponieważ tu jest cennik. Co jest oficjalne. Za płód płaci się od 340 do 450 [dolarów], to jest firma, to firma. Byliśmy, w zeszłym roku, w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadziliśmy wykłady, dwa wykłady, a lekarze, którzy wzięli udział w wykładach, dali nam znać, że w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza w Ameryce Południowej są kobiety, które robią tak dwa razy w roku – tylko po to, żeby dostać za to pieniądze.

Tutaj masz szczepionkę i to jest zadeklarowane na pudełku.

Coś ważnego, widzieliśmy, że w szczepionkach jest wiele różnych rzeczy … Ile to jest 1+1+1=? Razem 3…. ale jeśli masz jedną truciznę + jedną truciznę + jedną truciznę … na przykład, to razem jest znacznie więcej niż trzy. Ponieważ one?. każda trucizna zwiększa moc innych trucizn. Więc jeśli masz na przykład trzy różne trucizny, masz sumę o wiele większą niż 3, ale jeśli masz … Na przykład, otrzymaliśmy analizę szczepionki z Francji. Było w niej 295 różnych komponentów, 295. 42 z nich było absolutnie nieznanych w chemii. Mieliśmy skład, ale nikt nie wiedział, co to są za rzeczy. Na koniec, jak skuteczne są szczepionki według oficjalnych statystyk, więc nie są to jakieś antyszczepionkowcem, oficjalne …. Proszę słuchać, to jest oficjalne, ponieważ jest to wykres przygotowany przez Office of National Statistics of England and Wales. Widzicie tu umieralność na tężec. Jest to niebieska linia, różowa i zielona to ogólna umieralność niemowląt, ale widać, że począwszy od 1901 r. umieralność spada. Tutaj jest szczepienie, zaczyna się szczepienie. Czy widać jakąś różnicę w nachyleniu krzywej? Nic, żadnej.

Tutaj krztusiec, początek, to jest amerykański początek, ze statystyk medycznych Stanów Zjednoczonych, począwszy od 1900 roku. Widać tutaj umieralność na krztuśca, wszystkich choroby zakaźnych, tak samo wygląda, ale widać, że nachylenie, tendencja jest w kierunku zera.

Tutaj jest szczepienie … widać jakąś różnicę w krzywej?

Tutaj jest błonica, znowu Stany Zjednoczone począwszy od roku 1900.

(13:03:19) proszę spojrzeć …. proszę, proszę – tutaj jest szczepienie. Jest nieznaczny wzrost umieralności po szczepieniu, ale może się to zdarzyć, ale nachylenie utrzymuje się bez zmian.

Tak samo?

Tu mamy odrę, odrę. Znowu są to Stany Zjednoczone od 1900 r., Proszę zobaczyć umieralność, ale takie nachylenie, a tutaj w 1963 r. Jest szczepienie, czy widać jakąś różnicę? Nie…. to oficjalne [dane]. To nie jest … dobrze (13:04:01) szczepionki to religia. Więc nie trzeba … religijni ludzie nie dbają o naukę – tam religia, nauka – tam … To jest włoskie Ministerstwo Zdrowia (kiedy? czas mi się skończył?) Włoskie Ministerstwo Zdrowia we Włoszech, mamy 10 obowiązkowych szczepionek, ale włoskie Ministerstwo Zdrowia zostało zmuszone przyznać, że istnieje rodzaj polio, polio, który jest wytwarzany przez szczepionki – dlaczego?

To jest oficjalny dokument z 8 sierpnia 2018 r. … więc sierpień zeszłego roku, dlaczego? Ponieważ są trzy różne szczepy polio – trzy. Ale kiedy pracuje się nad wirusem, trzeba go zmodyfikować. Nie można wstrzyknąć prawdziwego wirusa. Więc trzeba go złagodzić, zmodyfikować. Ale modyfikując go, tworzy się nowego wirusa, coś, co wcześniej nie istniało. Więc były trzy szczepy, teraz mamy cztery. I dlaczego? Byliśmy odporni, wielu z nas było odpornych na trzy szczepy. Nie jesteśmy odporni na czwarty, ponieważ nigdy się nie mieliśmy z nim kontaktu. Więc nie znamy go. Jest on nową formą polio, stworzoną przez szczepionki, więc to jest znowu oficjalne.

Dziękuję Państwu … (13:06:36)

13.08 do 13.35 ? 27

Byliśmy absolutnie pierwszymi, którzy analizowali szczepionki tą metodą. I przez wiele, wiele lat – jedynymi. Metoda ta została zatwierdzona przez Wspólnotę Europejską w 2002 roku, wiele lat temu, siedemnaście lat temu. Ponieważ dr Gatti, która, jak się składa, jest moją żoną i jest moją żoną od czterdziestu lat, była szefem dwóch ważnych europejskich projektów badawczych. Była kierownikiem na przykład na University of Cambridge, a nie wiedzą Państwo, co to oznacza mieć ją za szefa ….

Więc metoda jest? Dla mnie? Zasługuję na brawa, dziękuję. Cóż, więc metoda została absolutnie zatwierdzona, oficjalnie zatwierdzona przez Wspólnotę Europejską, ale nawet nie trzeba jej zatwierdzać, ponieważ jest to coś, co widać. (13:09:26)

Kładzie się  umieszcza się coś pod mikroskopem, widać to. Robi się zdjęcie i analizuje je, stosując metodę bezbłędną? bez pomyłki. Więc nie ma potrzeby zatwierdzania, ale mimo tego, jest zatwierdzona. Drugie pytanie brzmi: czy ktoś dokonał tej samej analizy? Cóż, ktoś próbował, ktoś próbował, ale – ale jest problem, to tak jakby mieć książkę napisaną po chińsku. Widać, jest to książka, ma strony, ma okładkę, jest drukowana, pachnie jak książka, ale nie rozumie się słów, ani tego, co tam jest napisane, więc próbowali i nie mogli …. widzieli coś, widzieli to, co my widzieliśmy, ale nie byli w stanie tego przetłumaczyć, nie mogli przetłumaczyć tego, co widzieli, na coś zrozumiałego, coś, co mogliby zrozumieć. Więc powiedzieli, cóż zobaczyliśmy tego tak malutko. Na przykład – żelazo – potrzebujemy żelaza w naszym ciele, ok, w porządku. Więc jest tak malutko ? i mówią: oddychamy tymi cząstkami? co jest prawdą, ponieważ oddychamy nimi, wdychamy je. Ale problem polega na tym, że wdychamy je, wdychamy coś i wydychamy 99,9% tego, co wdychamy, to byli w stanie zrozumieć. Więc powiedzieli, widzieliśmy tego tak malutko. Kiedy jemy, idziemy do toalety i 99% z tego trafia do kanalizacji. Kiedy to wstrzykniemy, wszystko pozostaje w ciele. Poza tym jest kilkaset innych substancji, które czynią te cząstki silniejszymi, ponieważ są trujące i niebezpieczne.

Inne zadane przez Pana pytanie jest o substancje. Powiedziałem więc, że potrzebujemy żelaza, ok, rzeczywiście potrzebujemy żelaza, ale to żelazo musi być użyteczne dla organizmu. Spróbuj jeść ….. jeśli jedzą Państwo na przykład kości – zawierają żelazo, wykorzystują Państwo to żelazo, jedzą Państwo mięso zawierające żelazo, to wykorzystują je. Ale jeśli jedzą Państwo na przykład młotek, hmmm … spróbujcie zjeść młotek … spróbujcie zobaczyć, ile żelaza możesz wykorzystać – wcale. Ponieważ nie ma żelaza ? jest cząsteczka, to coś innego.

Jest coś, co jest ciałem obcym. Więc nie trzeba wiele widzieć, aby skoncentrować się bardzo na tym, z czego cząstka jest zrobiona, ale na tym, że jest ona czymś, czego ciało nie może tolerować. Coś, co jest obce naszemu organizmowi, jest jak pocisk. Jeśli cię zastrzelę z pistoletu, ta kula może być wykonana z żelaza, ale w twoim sercu zrobiłem dziurę i umrzesz, czy jest to stal, czy jest to żelazo. Więc to, co jest bardzo ważne, to nie sam materiał. Ważne jest to, że te cząstki są czymś, czego organizm nie jest w stanie znieść (13:13:15).

(13:13:40)

Dr Gatti

Przepraszamy, nie porównaliśmy ilości pierwiastków, związków w szczepionkach. To, co pokazaliśmy, to przypadkowe zanieczyszczenia podczas przemysłowego procesu przygotowywania szczepionek. Na przykład [obecność] wolframu jest spowodowana specjalnym przygotowaniem szklanej strzykawki. Prawdopodobnie nie ma go w igle, ale w drucie z wolframu ? rozgrzany wolframowego drut, którego używają do wykonania otworu w strzykawce. W takim przypadku powinno wystarczyć kąpiel ultradźwiękowa w celu oczyszczenia strzykawki i szczepionki. Myślę więc, że przemysł musi zweryfikować lokalne zanieczyszczenia wewnątrz komory przepływowej. Nie zanieczyszczenia organiczne, lecz zanieczyszczenia nieorganiczne, więc jest to inne podejście do problemu. Pytał mnie Pan, czy zbadałam korelację z niektórymi chorobami. Nie mogę, ponieważ nie mam biopsji, materiału biologicznego uszkodzonych dzieci i tak dalej. Nie mogę więc dokonać korelacji, ale mogę Państwu powiedzieć, że rozmieszczenie tych wstrzykniętych cząsteczek nieorganicznych, może być rozproszone w ludzkim ciele, a ja nie jestem w stanie powiedzieć Państwu, jaka jest ich droga, dokąd zmierzają. Są więc różne działania niepożądane (13:16:00). I przypuszczam, że te działania niepożądane pochodziły z lokalizacji, dalekiej lokalizacji tych składników, organicznych i nieorganicznych składników w ciele. To rodzaj rosyjskiej ruletki ….

13.16

dr Montanari

? na zakończenie … porównanie nie jest możliwe, tylko dlatego, że producenci niczego nie deklarują, te rzeczy po prostu dla nich nie istnieją. Wszystko, co robimy, wszystko, co widzimy, jest porównywane do zera, ponieważ po prostu to nie istnieje. Stal nierdzewna w szczepionkach nie istnieje, tytan nie istnieje, rtęć dobrze, ale bardzo mało. Ale zwłaszcza jej cząsteczki, nie istnieją. I nie istnieją, dlatego, że w ciągu ostatnich co najmniej 32 lat nie przeprowadzono oficjalnych badań szczepionek. Miesiąc temu sąd Stanów Zjednoczonych oświadczył, że przez ostatnie 32 lata nie przebadano żadnej szczepionki. Nie ma badań nad szczepionkami, tyle. Więc te rzeczy po prostu dla nich nie istnieją. Ale one istnieją, jak popatrzy się w mikroskop elektronowy, bo każdy, kto potrafi obsługiwać mikroskop elektronowy, taki szczególny, potrafi to zobaczyć. (13:18:00)

dr Gatti

Przepraszam, prawdopodobnie nie jest Pan naukowcem zajmującym się materiałami. Wolfram, jeśli zamrożę cząsteczki wolframu, pozostaną? nie mogą się zmienić. Przepraszam. Jeśli są obecne w szczepionce, będą tam również, jeśli ugotuje Pan szczepionkę albo kiedy ją Pan zamrozi. A kiedy dostaną się do organizmu, zostaną tam również po śmierci ciała. Są wieczne.

dr Montanari

(13:19:32)

nie …. proszę spróbować zrozumieć, ponieważ moim zdaniem nie zrozumiał Pan tego, co próbowaliśmy przekazać. Widzimy więc cząstki nieorganiczne, więc można je zamrozić, można je zagotować, można je kopnąć, a i tak się tam znajdują. Więc można je przechowywać w dowolny sposób. Można je włożyć do cukierka, można je schować pod ziemią, można gotować, robić co się chce, tam są. Więc można wykorzystać szczepionkę, której data przydatności wygasła 10 lat temu, 100 lat temu, to wciąż tam jest … to nie … Pana pytanie nie ma znaczenia. Prawdopodobnie nie jest Pan biomaterialistą … prawdopodobnie, przepraszam?

(13:20:28)

dr Gatti

(13:20:42) Tak, to jest materia organiczna, a nie nieorganiczna. Przepraszam, może jest Pan ekspertem w zakresie organicznej zawartości szczepionek, ale nie jest Pan ekspertem w dziedzinie np. aluminium, soli glinu, fosforanu glinu, one również się nie zmienią po zamrożeniu.

(13:21:06)

dr Gatti

(13:21:16) Tak, ma Pan rację, ale w komorze mikroskopu elektronowego z emisją polową nie ma możliwości pracy w bardzo niskich temperaturach, nie w tym instrumencie na przykład. Nie jest to mikroskop kriogeniczny i przed użyciem, w aptece, szczepionka była przechowywana w lodówce i potem przebadana pod mikroskopem.

(13:21:56).

dr Gatti

(13:22:12)

Igłą? Przepraszam nie, był protokół, który wykonaliśmy w … w naszym instytucie. Umieszczaliśmy krople, jedną kroplę, około 40 mikrolitrów na filtrze, którego używamy do mikroskopii skaningowej. I potem umieszczaliśmy go w zamkniętej komorze, bardzo małej i natychmiast przenosiliśmy do instrumentu mikroskopu elektronowego. Poza tym, ponieważ jest to działo z emisją polową, jest to skaningowy mikroskop elektronowy, on pracuje on przy niskiej próżni. Pewnie są Państwo przyzwyczajeni do normalnego skaningowego mikroskopu elektronowego, gdzie próbka wewnątrz mikroskopu musi być przygotowana do wysokiej próżni, procedur odnośnie wysokiej próżni, warunków w wysokiej próżni … nie w tym przypadku …. także nie było żadnych artefaktów. Po to, żeby sprawdzić, czy nie wprowadziliśmy tam żadnych artefaktów, wykonaliśmy próbę z podobnym filtrem. Pracowaliśmy w tych samych warunkach, przenosiliśmy do komory laminarnej i umieściliśmy ją w skaningowym mikroskopie elektronowym, żeby sprawdzić, czy w komorze laminarnej nie znalazły się zanieczyszczenia. Jest zerową kontrolą, nazywa się zerową kontrolą, ok. (13:24:11)

dr Gatti

(13:24:17) Nie było materiału kontrolnego, przykro mi, Pan nie rozumie. Powtórzę, umieszczałem kilka kropel na filtrze, używałem podobnego filtra, filtra z 40 mikrolitrami szczepionki i drugiego z niczym. Czy może mi Pan powiedzieć, gdzie jest możliwość skażenia?

Ponieważ przypuszczam, że Pan chce zobaczyć, powiedzieć mi, że moje dane są zanieczyszczone. Dobrze, proszę wyjaśnić mi, jak mogłam zanieczyścić próbkę.

(13:25:08)

(13:25:13) Ok, nie Pan. Kto, kto?

Dr Montanari

Kim Pan jest, lekarzem albo kim? (13:26:25)

Nie, nie, nie. Ja Pana nie znam, przepraszam, przepraszam. Ponieważ nie ma Pan podstaw naukowych, nie ma Pan naukowych podstaw, cóż, zadaje Pan pytania, w których … nie ma znaczenia …(13:26:42)

Dr Montanari

(13:27:02) O tak, ponieważ są to jedyne dostępne dane. Wiem, czy zachoruje się na przykład naodrę, jak ja, moja żona, jak moja siostra, jej brat, i nic się nie dzieje … więc to tylko choroba. Po prostu najbardziej niewinna choroba, morbillus ze średniowiecznej łaciny, mała choroba, mały morbus, morbillus. Wiem, co jest ważne, to, czy umrzesz; to, co jest widoczne. Tego trzeba unikać, i to właśnie kontrolowali Amerykanie i Brytyjczycy. W roku 1900 jeszcze się nie urodziłem i nie mogłem sprawdzić danych. Ale jest tu śmiertelność, która, jeśli jest równoległa do zachorowalności to oczywiście widać, że szczepionki nie mają wpływu na śmiertelność, mówiłem o śmiertelności? Nie … Wiem, np. zarażę się na przykład odrą i nic, dla mnie to nic, nie chcę umrzeć na odrę, ale oczywiście, po włosku mówimy, ktoś próbuje wspiąć się na bardzo strome szkło. Właśnie do tego jesteśmy przyzwyczajeni, ponieważ kiedy nie ma Pan argumentów, mówi Pan rzeczy, które najprawdopodobniej będą śmieszne, że tak powiem. .

(13:28:54)

(13:29:50) W ogóle nie ma żadnego wpływu, łatwo wyjaśnić dlaczego. Szczepionki są jedynym produktem medycznym, którego nie trzeba sprawdzać. Takie jest prawo w Stanach Zjednoczonych, w jakiś sposób, nie wiem dlaczego, obowiązuje na całym świecie. Zostało przyjęte na całym świecie, więc przemysł farmaceutyczny nie ma powodów, żeby zmieniać sposób produkowania szczepionek, bo nikt ich o to nie prosi. Nikt. Więc, dlaczego mieliby wydawać pieniądze na zmianę sposobu produkcji. Muszę powiedzieć jedną rzecz, ponieważ mieliśmy okazję to przeanalizować, to sprawdzić – w Szwajcarii niestety laboratoria produkujące szczepionki są brudne, są okropnie brudne. I nikt ich nie sprawdza, nikt. Ale nikt nie pyta, nikt ich nie prosi, aby je wyczyścić, bo nikt nic nie robi. Szczepionki są czymś świętym, religijnym, czymś, czego nie można nazywać, nie można ruszać. Dlaczego więc mieliby coś zmienić, jeśli nigdy nie musieli?

Chyba, że będą do tego zobowiązani, ale nie będą zobowiązani, ponieważ w tym biznesie jest dużo pieniędzy. Widzisz, szczepionki są jedynym medycznym … jedynym lekiem, który nie wymaga eksperymentów. Nawet jednego dnia nie spędzono na eksperymentalnym badaniu, co łatwo zrozumieć, jeśli ma się pojęcie (wiedzę) o farmacji. Bo widzą Państwo ? proszę się postarać uważać, proszę uważać – jeśli jest lek, który ma wyleczyć chorobę, bierze się populację ludzi chorych, którzy są chorzy na tą chorobę, dzieli się tę populację na dwie grupy i podaje prawdziwy lek, ten, który się bada – jednej grupie, a drugiej – nie daje się niczego lub placebo. Pacebo jest lekiem, który wygląda identycznie, jak lek dla drugiej grupy. Nikt nie wie, kto bierze prawdziwy lek, a kto bierze placebo. Po jakim czasie widać, kto został uzdrowiony, kto wyzdrowiał, placebo w porównaniu do prawdziwego leku. Aby to zrobić, trzeba mieć ludzi, którzy są chorzy i po pewnym czasie widać, kto wyzdrowiał (13:33:00). Ze szczepionkami sprawa jest zupełnie inna, ponieważ trzeba ? powinien być taki obowiązek ?żeby przeanalizować, sprawdzić szczepionkę na zdrowych ludziach. Zdrowi ludzie, u których badający stara się nie spowodować choroby. Ale nie wiadomo, czy zachorują. Trzeba więc polegać na statystyce. Mówimy, że mniej więcej 20% populacji zachoruje, ale jak za ile lat, 10 lat? 20 lat? 50 lat? nie wiadomo ….

Więc sprawdził Pan szczepionkę, powinien ją Pan sprawdzać ją na milionach ludzi przez dziesięciolecia. Nikt nie może tego zrobić. To pierwszy powód, dla którego żadna szczepionka nie została sprawdzona, ani jedna, nawet jedna. Stawiam Państwu wyzwanie, znajdźcie choć jeden dokument pokazujący, że została sprawdzona – jeden tylko dokument. Inna sprawa, że szczepionki nie są sprawdzane po ich wyprodukowaniu. Dlatego mogą zawierać wszelakie rzeczy, nawet rzeczy, które zostały zakazane w medycynie. Jak na przykład te, które Państwu pokazałem, które są zakazane, a jednak są tam. Niektóre z nich nie są dozwolone do użytku ludzi i zwierząt. Są tam, ale tam są. W jedynym [takim] produkcie medycznym. Następnie, jest to jedyny produkt na świecie, nieważne, czy komputer, czy telefon, cokolwiek, który nie ma przypisanej odpowiedzialności, prawnej odpowiedzialności. Zabijasz kogoś tą szczepionką – a to prawda. Czy to prawda? Na przykład we Włoszech mamy ponad 600 osób, które już otrzymały odszkodowania. Ale to nie producent płaci za odszkodowanie, to my, podatnicy. Tak więc producent jest wolny od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jest to jedyny produkt na świecie, który nie potrzebuje klientów, ponieważ są oni zobowiązani do bycia klientami. Więc, inwestujesz jeden cent i dostajesz 100 euro lub 100 dolarów. To najlepszy interes. Po co więc coś zmieniać? Nie ma takiej potrzeby.

13.37 do 13.41 ? 4

Dr Gatti

Ok, byłam konsultantem wszystkich rządowych komisji do spraw zubożonego uranu i powiązanych z nim chorób. Ostatnia komisja opublikowała raport, w którym poruszyliśmy również problem szczepień, i zweryfikowaliśmy, że niektórzy żołnierze mieli skutki uboczne po prawie jednoczesnych szczepieniach. Osobiście złożyłam sprawozdanie, że pierwsze kobiety, które zostały żołnierzami, kiedy trafiły na miejsce szkolenia, zostały zaszczepione w naprawdę niewłaściwy sposób, ponieważ dostały jednoczesne szczepienia w bardzo krótkich odstępach czasu (13:39:01) i wojskowi lekarze nie przestrzegał zasad szczepienia i wskazań producenta. Tak więc w tym przypadku w 2002 r. mieliśmy 180 kobiet, żołnierzy, u których wystąpiły skutki uboczne spośród 300 kobiet i nie zostały one uznane, efekty niepożądane nie zostały uznane przez [resort] obrony. To jest prawda. Podkreślamy, że konieczne jest, aby szczepienie nie odbywało się jednocześnie, ale było rozciągnięte w czasie. Zgodnie z zaleceniami producentów. Tak więc we Włoszech były dwa lub trzy przypadki, nie pamiętam dokładnie, żołnierzy, którzy mieli skutki niepożądane, dwóch zmarło natychmiast, zapadli w śpiączkę i zmarli, a rodziny otrzymały odszkodowanie. Kilka przypadków. Natomiast w przypadku żołnierza czasami trudno jest odróżnić skutek niepożądany spowodowany szczepieniem od skutków niepożądanych bycia narażonym na zwiększone zanieczyszczenie. Ale oczywiście analiza, którą wykonaliśmy, pomogła zrozumieć coś, jeśli mamy próbki biotyczne lub chirurgiczne, a także próbki z sekcji zwłok, że to jest problem, OK? (13:41:23)

dr Montanari

13.44 do 13.48 – 4

Niestety, żadna szczepionka nie została poddana analizie, kontroli w ciągu ostatnich 32 lat. To zostało stwierdzone wyrokiem sądu, to było …. co, co? Gdyby jakakolwiek jednostka kontrolna, laboratorium kontrolne, jakakolwiek agencja kontrolna naprawdę je sprawdzała, naprawdę je kontrolowała, natychmiast zobaczyliby to, co my widzimy. Ponieważ, cóż, nie jesteśmy magikami, widzimy, co tam się znajduje, ale nie powinno się tam znajdować. Więc oto, co zrobiliśmy, zaprosiliśmy, organy kontrolne, by wspólnie sprawdzać szczepionki. Zaczęliśmy to 5 lat temu. Co tydzień, co dwa tygodnie, zapraszamy ich do wspólnego sprawdzania szczepionek. Nikt nie przyjął zaproszenia, czy jest jakiś powód? Jest powód, nie chcą, żeby były sprawdzane. Ponieważ ich nie sprawdzają. Bardzo łatwo byłoby zobaczyć to, co my widzimy, ale oni nie chcą.

Dr Gatti

OK, przepraszam, czy mogłaby Pani podać nam nazwę tego laboratorium, które kontroluje te szczepionki?

Przepraszam, byłem w EMA wiedzą Państwo, co to jest EMA? Europejska Agencja Leków w Londynie, która musi monitorować leki w ogóle, a oni powiedzieli mi, że nie dokonują żadnych badań, żadnej weryfikacji, niczego. I tę odpowiedź można znaleźć w największym czasopiśmie medycznym. Ponieważ w artykule napisałem o skażeniu nano, które wywołało wiele dyskusji, ok ?! Poprosiłem zarówno EMA, jak i Istituto Superiore di Sanit? (Narodowy Instytut Zdrowia) we Włoszech, a także agencję ds. monitorowania leków we Włoszech, aby pokazali mi badania, wyniki, ponieważ jest nie do pomyślenie, żeby przeprowadzać weryfikacje i nie opublikować dokumentów. Są agencją rządową, instytutem rządowym. Proszę sprawdzić, czy zna Pani jakieś nazwy, chętnie poznam od Pani nazwy tych instytucji. Dziękuję bardzo.

dr Montanari

W każdym razie, jeśli mogą Państwo, jeśli są tak wpływowi, zaprosić nas do Polski i móc badać szczepionki razem z Państwa naukowcami, będziemy bardzo zadowoleni z tego. Czy możemy prosić Państwa, Państwa rząd, żeby kupował i wydawał pieniądze na zakup czystych leków. Cóż, nie jestem przeciwko szczepieniom, przepraszam. Nie jestem antyszczepionkowcem, w ogóle, ale chcę czystych szczepionek. Bo jak kupuję jedzenie, nie chcę czekolady z nanocząstkami tlenku tytanu. Ponieważ nie ulega biodegradacji. Dlatego ważne jest, aby rząd kupował i wydawał dużo pieniędzy na kupowanie czystego materiału. Czyste leki, czyste szczepionki – wszystko, ponieważ ponoszą odpowiedzialność za zdrowie ludzi. Dobrze? Dziękuję.

Zdjęcia  autorstwa Daniela Truszkowskiego.