Pisma dla pacjentów bez zastrzyku, którym odmówiono pomocy medycznej

Personel medyczny nie ma prawa wymuszać na pacjentach i uzależniać wykonania zabiegu medycznego od poddania się wcześniej szczepieniu. 

Wszelkie ewentualne żądania przez placówkę opieki zdrowotnej poddania się szczepieniu lub uzależnienie wykonania zabiegu operacyjnego od wcześniejszego zaszczepienia się, jest działaniem bezprawnym.

Należy wtedy złożyć w placówce opieki medycznej jedno z poniższych pism pism wybierając wzór w zależności od miejsca i osoby, która przekazała pacjentowi informację o odmowie pomocy.