Projekt obywatelski „Bezpieczne szczepienia”

Po konsultacjach założeń projektu rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów i wkrótce zarejestrujemy komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Sejmie RP. Właściwa zbiórka 100 tysięcy podpisów rozpocznie się z chwilą potwierdzenia tego faktu przez Marszałka Sejmu. Tabelę do zbiórki podpisów oraz treść projektu można pobrać stąd: bezpieczne_szczepienia_formularz_2019(1) Projekt_zmiany_ustawy_bezpieczne_szczepienia_ver.2(1) Tabele z podpisami można przesyłać na adres:…

Continue reading