Wezwanie na szczepienia z przychodni

Jak się wypisać z państwowej przychodni? 

Nie masz obowiązku korzystania z poradni POZ, która naciska na szczepienia. Wskazówki i wzór wniosku znajdziesz na poniższej stronie.

www.stopnop.com.pl/przychodnia

Wezwanie na szczepienia z poradni POZ

Uwaga! Radykalna odmowa zgody na szczepienia u dziecka skutkuje szybkim przekazaniem informacji o uchylaniu się od szczepień do sanepidu i może skończyć się wszczęciem postępowania przymuszającego oraz nałożeniem grzywny w celu przymuszenia.
Można pójść na wizytę do lekarza z oświadczeniem ws. świadomej zgody www.stopnop.com.pl/strategia oczekując odnotowania w dokumentacji dziecka przeprowadzonego wywiadu i metod wykluczenia przeciwwskazań wymienionych w ulotce dla pacjenta i charakterystyce produktu leczniczego szczepionki. Jeśli lekarz nie wypełni druku badania kwalifikacyjnego może być to podstawą umorzenia postępowania przymuszającego. Potwierdza to opinia GIS: Lekarz ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o wykonaniu badania kwalifikacyjnego. Po wykonaniu badania masz prawo złożyć sprzeciw wobec opinii lekarza do Rzecznika Praw Pacjenta.

Lekarz ma obowiązek poinformowania opiekunów prawnych dziecka m.in. o ryzyku szczepień. 

Masz prawo zadać pytania o nazwy handlowe szczepionek i pytania dotyczące treści ich ulotek Jeśli lekarz odmówi, masz prawo złożyć skargę do kierownika przychodni, informując, że nie ma podstaw do wyrażenia świadomej zgody na zabieg medyczny.
Gdy lekarz stwierdza, że nie ma przeciwwskazań do wykonania szczepienia, należy zapytać go o podstawy tego twierdzenia i uzależnić swoją zgodę od uzyskania wyczerpujących odpowiedzi. Rodzic ma prawo uzyskania informacji i wyrażenia zgody, gdy będzie pewien, że jest to bezpieczne. Ma prawo żądać dodatkowych wyjaśnień, gdy nadal nie uzyskał odpowiedzi na wszystkie pytania.
Możesz powoływać się na postulaty zmiany kalendarza szczepień z artykułu link>>> „Bezpieczne szczepienia” opracowane przez prof Marię Dorotę Majewską wraz z pediatrami:
? wyeliminowanie wszystkich szczepionek z thimerosalem;
? zrezygnowanie ze szczepienia noworodków szczepionkami WZW B (szczepienie tylko noworodków z grup wysokiego ryzyka, czyli od matek zakażonych żółtaczką);
? zrezygnowanie ze szczepienia noworodków BCG (stosować tylko u dzieci z regionów, gdzie odsetek chorych na gruźlicę wynosi powyżej 40 na 100 tys.);
? w pozostałej grupie dzieci rozpoczęcie szczepień od 4 miesiąca życia;
? zrezygnowanie ze szczepionki krztuścowej pełnokomórkowej;
? podanie maksymalnie trzech rodzajów szczepionek w jednym dniu;
? rezygnacja z podawania szczepionek zawierających żywe wirusy lub podawanie ich pojedynczo w bezpiecznych odstępach czasu;
? udostępnienie szczepionek monowalentnych;
? zobowiązanie szczepiącego lekarza do przeprowadzenia wstępnego wywiadu z rodzicami odnośnie alergii, astmy i innych chorób typu autoimmunologicznego oraz powikłań poszczepiennych u członków rodziny, co pozwoli przewidzieć, czy u danego dziecka mogą wystąpić groźne reakcje poszczepienne (takie dziecko powinno mieć opracowany indywidualny, bardzo ostrożny program szczepień);
? monitorowanie stanu zdrowia dziecka po szczepieniu, by w porę uchwycić stany zagrażające życiu lub zdrowiu dziecka;
? stworzenie narodowego programu obowiązkowej rejestracji powikłań i zgonów poszczepiennych; dane te powinny być raportowane do WHO, a informacje o powikłaniach powinny być zamieszczane w książeczkach zdrowia dziecka (Majewska 2010).

Rodzic ma prawo żądać dostępu do szczepionek, które nie są dostępne w Polsce np. pojedynczych lub nie produkowanych w oparciu o ludzkie linie komórkowe. Informacje na temat importu docelowego.

Lekarz powinien odnotować w dokumentacji pełny wywiad. Warto wziąć kopię dokumentacji. Wzór wniosku o jej wydanie. www.stopnop.com.pl/wniosek

Jeśli lekarz nie podał metod wykluczenia przeciwwskazań wymienionych w charakterystyce szczepionki (np. niedoborów odporności lub nadwrażliwości na składniki) , to rodzice powinni zadbać o to, żeby w dokumentacji medycznej lekarz odnotował wywiad, a także każdy zgłaszany przez rodziców objaw zdrowotny. Powinni również żądać wydania kopii dokumentacji z całości badania włącznie z decyzją lekarza i jej uzasadnieniem. 

Zadawaj pytania na podstawie charakterystyk produktu leczniczego szczepionek.

Pamiętaj!

Masz prawo otrzymać skierowania do specjalistów w celu dalszych konsultacji i ewentualnego uzyskania odroczenia szczepień.

Gdy dziecko ma jakiekolwiek problemy zdrowotne (np. alergię, problemy neurologiczne itp.) należy wziąć skierowania do specjalistów. Po ich uzyskaniu warto zrobić ksero skierowań na badania i do specjalistów, które otrzymali w celu dalszych konsultacji. Ważne żeby mieć dowód i argument w razie gdyby sanepid wszczął postępowanie przymuszające. Konsultacji można dokonać w tzw. link>>> punkcie konsultacyjnym ds. szczepień. 

Dla celów sądowych można nagrywać rozmowy z lekarzami i pracownikami przychodni (nie trzeba o tym informować).

Co zrobić gdy otrzymasz pismo z sanepidu lub grzywnę? 

Wezwanie z sanepidu www.stopnop.com.pl/grzywna-za-grzywne

Zapraszamy tutaj. >>> Grzywna – pomoc prawna

Więcej informacji jak się bronić! www.stopnop.com.pl/taktyka

Uwaga! Kalendarz szczepień jest komunikatem i nie jest źródłem obowiązujących prawnie terminów szczepień. Jest nim link>>> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r., które przewiduje wykonanie obowiązkowych szczepień w określonych przedziałach wiekowych do 19 roku życia. Potwierdza to orzeczenie sądu. Link>>> Sąd: Termin wykonania obowiązkowych szczepień to 15 i 19 rok życia

POZNAJ SWOJE PRAWA!

Jakie przepisy prawa stanowi o prawie do wyrażenia zgody na zabieg medyczny?

? art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak wolność i zdrowie;
? art. 3 karty praw podstawowych Unii Europejskiej ? prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej zgody
? art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej stanowi, iż każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję;
? art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;
? art. 192 Kodeksu karnego stanowi, że wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2.
? art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej.

Więcej: http://stopnop.com.pl/prawo-do-swiadomej-zgody/